2019

Plan nabave
Plan nabave Kliničkog bolničkog centra Osijek za 2019. godinu

Registar ugovora

Izvješće o provedenim postupcima vrijednosti do 200.000,00 kn u 2019. godini
Izvješće o provedenim postupcima MV i VV u 2019. godini

Objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave 2019.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

1) Ponovljeno prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave ugradbenog i potrošnog materijala za ortopediju
1.a) Izvješće o provedenom ponovljenom prethodnom savjetovanju u otvorenom postupku javne nabave ugradbenog i potrošnog materijala za ortopediju
2) 29.1 Izvjesšće o provedenom Savjetovanju – KROMATOGRAFIJA
3.) Poziv za savjetovanje – Usluge cjelovitog održavanja kapitalnih medicinskih uređaja proizvođača Siemens koji su u upotrebi u KBC-u Osijek
3.1) Izvješće o provedenom savjetovanju: Usluga cjelovitog održavanja kapitalnih medicinskih uređaja proizvođača “Siemens” koji su u upotrebi u KBC-u Osijek
4) Prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave ELEKTROSTIMULATORA SRCA za potrebe KBC-a Osijek
4.1) Izvješće o prethodnom savjetovanju u otvorenom postupku javne nabave elektrostimulatora srca za potrebe KBC-a Osijek
5) Poziv na savjetovanje – Radovi na izgradnji zgrade OHBP-a, dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija KBC-a Osijek
5.1. Izvješće o savjetovanju – Nacrt radovi KBC_15042019
6) Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u otvorenom postupku javne nabave ugradbenog i potrošnog materijala za intervencijsku kardiologiju KBC-a Osijek
6.1.) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju u otvorenom postupku javne nabave ugradbenog i potrošnog materijala za intervencijsku kardiologiju za potrebe KBC-a Osijek
7) Poziv na savjetovanje – Digitalni dijaskopski RTG uređaj
7.1) Izvješće o provedenom savjetovanju – Digitalni dijaskopski RTG uređaj
8.) Poziv za savjetovanje – RTG uređaji s C-lukom

9.) Poziv za prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave potrošnog materijala za elektrofiziologiju srca za potrebe KBC-a Osijek

 

Postupci nabave za robu i usluge do 200.000,00 kn (bez PDV-a) i radove do 500.000,00 kn (bez PDV-a)
Javni poziv za dostavu ponuda – Radna stanica za MFK
Poziv za dostavu ponuda – Usluga sanitarnih pregleda
Javni poziv za dostavu ponuda: OSOBNA RAČUNALA S MONITORIMA za potrebe KBC-a Osijek, JN-19/34
Javni poziv za dostavu ponuda – Elektrokauter za potrebe Klinike za ginekologiju i opstetriciju KBC-a Osijek
Javni poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave medicinske opreme: PES Pilot HD PRO (JN-19/16)
Javni poziv za dostavu ponuda – FLEKSIBILNI URETERORENO FIBEROSKOP
Javni poziv za dostavu ponuda-Laser za urologiju
Javni poziv za dostavu ponuda-Godišnji servis malih rashladnih uređaja
Javni poziv za dostavu ponuda-Operacijska svjetla
Javni poziv za dostavu ponuda-Laser za urologiju (I)
Javni poziv za dostavu ponuda – Fleksibilni ureteroreno-fiberoskop-(I)
Poziv za dostavu ponuda – Usluga kemijskog čišćenja izmjenjivača topline, hladnjaka u klima komorama, rashl. tornjeva i bojlera
Javni poziv za dostavu ponuda – Najam postrojenja za pripremu demineralizirane vode s uključenim održavanjem
Javni poziv za dostavu ponuda – Godišnji servis rashladnog uređaja YORK YR WC WBT 3550C
Javni poziv za dostavu ponuda – Zatvorena kolica za distribuciju hrane
Javni poziv za dostavu ponuda – Usluga revizije 5 trafostanica
Javni poziv za dostavu ponuda – Ugradnja apsorpcijskog sušača zraka u stanici za komprimirani zrak
Poziv za dostavu ponuda – Sanacija i priprema prostora za privremenu pohranu otpada


Javni pozivi

Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju nekretnine u vlasništvu Kliničkog bolničkog centra Osijek (“Villa Batory”)- objava od 9. travnja 2019.
Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju nekretnine u vlasništvu KBC-a Osijek (“Villa Batory”)

Natječaj za prodaju angiografskog uređaja “Shimadzu” u vlasništvu KBC-a Osijek
Natječaj za prodaju angiografskog uređaja “Shimadzu” u vlašnistvu KBC-a-Osijek