Dokumenti

Dokumenti:

Pravilnik o radu KBC Osijek
Izmjene i dopune Pravilnika o radu KBC Osijek
Statut KBC-a Osijek (2014. godina)
Izmjene i dopune Statuta KBC Osijek (2016.god)
Izmjene i dopune Statuta KBC Osijek (2017.god)
Pravilnik o kućnom redu KBC Osijek (2017.god)
Izvješćivanje javnosti o djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja u KBC Osijek te mogućem riziku za stanovništvo i okoliš
Protokol čišćenja i dezinfekcije radnog prostora i površina
Pravilnik o stručnom usavršavanju i obrazovanju djelatnika KBC Osijek
Odluka o ulasku, kretanju i parkiranju vozila u krugu KBC-a Osijek
Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja mjera za sprječavanje i suzbijanje bolničkih infekcija Kliničkog bolničkog centra Osijek
Pravilnik o kontroli kvalitete i osiguranju provođenja propisa s područja kvalitete zdravstvene zaštite u KBC-u Osijek
Pravilnik o kliničkim ispitivanjima u Kliničkom bolničkom centru Osijek
Pravilnik o unutarnjem nadzoru nad radom organizacijskih jedinica i zdravstvenih radnika KBC-a Osijek
Pravilnik o zaštiti na radu
Pravilnik o zaštiti od požara

Odluke o imenovanju ostalih tijela u KBC Osijek:

Povjerenstvo za kvalitetu
Izmjene Povjerenstva za kvalitetu (2020.god)
Povjerenstvo za lijekove
Povjerenstvo za sprječavanje i suzbijanje bolničkih infekcija
Etičko povjerenstvo
Povjerenstvo za zaštitu od ionizirajućeg zračenja