Informiranje

Pravo na pristup informacijama

Temeljem čl. 13. st. 2. Zakona o pravu na pristup informacijama, obaviještavamo javnost o osobi imenovanoj za primanje i rješavanje zahtjeva za ostvarivanjem prava na pristup informacijama.

Marina Kralj, dipl. iur.
Tel: 031/511-158

*NAPOMENA: službenik za informiranje zaprima zahtjeve vezane isključivo uz primjenu Zakona o pravu na pristup informacijama, s tim da isto isključuje upite o zdravstvenom stanju hospitaliziranih pacijenata, vremenu čekanja na nalaze, naručivanju na zdravstvene preglede, brojeve telefona i dostupnost liječnika, i sl.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Službenik za zaštitu osobnih podataka KBC-a Osijek:

Robert Čulinović, mag. iur.
Tel: 031/511-061

Informiranje javnosti o djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja u KBC-u Osijek te mogućem riziku za stanovništvo i okoliš

„Temeljem članka 13. „Pravilnika o opsegu i sadržaju Plana i programa mjera za slučaj izvanrednog događaja te izvješćivanja javnosti i nadležnih tijela“ (Narodne novine br. 123/12), informiramo javnost da se u Kliničkom bolničkom centru Osijek, sa sjedištem u Josipa Huttlera 4 u Osijeku, koriste otvoreni radioaktivni izvori ionizirajućeg zračenja 4. kategorije i zatvoreni radioaktivni izvori ionizirajućeg zračenja 3. i 5. kategorije.

Odgovorna osoba za zaštitu od ionizirajućeg zračenja u KBC Osijek:
doc. dr. sc. Mladen Kasabašić, prof. fizike
Tel: 031/511-478

Dokument o djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja u KBC-u Osijek te mogućem riziku za stanovništvo i okoliš

Osiguratelji s kojima KBC Osijek ima zaključene ugovore o dopunskom zdravstvenom osiguranju:

  1. Croatia zdravstveno osiguranje d.d. Zagreb
  2. UNIQUA d.d. Zagreb
  3. Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d., Zagreb
  4. Triglav osiguranje d.d. Zagreb
  5. Merkur osiguranje d. d.