2018

 

Plan nabave

Plan nabave KBC-a Osijek za 2018. godinu

 

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

1.) Poziv za savjetovanje: Angiografski uređaj za dijagnostičko-terapijske endovaskularne intervencije za potrebe KBC-a Osijek
Izvješće o provedenom savjetovanju o postupku javne nabave angiografskog uređaja za dijagnostičko-terapijske endovaskulrne intervencije
1.b) ISPRAVAK IZVJEŠĆA – o prethodnom savjetovanju u postupku nabave angiografskog uređaja za dijagnostičko-terapijske endovaskularne intervencije

ISPRAVAK POZIVA NA SAVJETOVANJE U POSTUPKU NABAVE ANGIOGRAFSKOG UREĐAJA ZA DIJAGNOSTIČKO-TERAPIJSKE ENDOVASKULARNE INTERVENCIJE – ispravak
1.a) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju za nabavu angiografskog uređaja za dijagnostičko-terapijske endovaskularne intervencije

2.) Poziv za savjetovanje: Uređaj za razbijanje kamenca (LITOTRIPTOR) za potrebe KBC-a Osijek

IZVJEŠĆE o provedenom Savjetovanju: Uređaj za razbijanje kamenca (LITOTRIPTOR)

3) Poziv za savjetovanje: Medicinski potrošni materijal za kardijalnu kirurgiju za potrebe KBC-a Osijek, VV-18/10

4.) Poziv za savjetovanje – Mlijeko i mliječni proizvodi, VV-18/18

 

 

Postupci nabave za robu i usluge do 200.000,00 kn (bez PDV-a) i radove do 500.000,00 kn (bez PDV-a)

Poziv za dostavu ponude: Usluga servisnog pregleda – revizija 5 trafostanica za potrebe KBC-a Osijek
Ispravak poziva za dostavu ponuda – 3 – Dermatoskop

Poziv za dostavu ponuda – Motorno vozilo furgon

Poziv za dostavu ponuda – Usluga sanitarnih pregleda

Godišnji servis rashladnog uređaja YORK YR WC WBT 3550C

Poziv za dostavu ponuda – Monitor vitalnih funkcija s priborom za Neonate

Poziv za dostavu ponude – Automatski aparata za bojanje citoloških i histoloških preparata

Poziv za dostavu ponuda – Topli krevetić Babytherm

Poziv za dostavu ponuda – Najam aparata za Polisomnografiju

Izmjena poziva za dostavu ponuda – Mikroskop za nadogradnju na fluorescenciju za Fish Zeiss

Ispravak poziva za dostavu ponuda – Timpanometar

Ispravak poziva za dostavu ponuda – Usluga najma sustava za evocirane audiopotencijale

Poziv za dostavu ponuda – MOTORNO VOZILO FURGON
Godišnji servis rashladnog uređaja YORK YR WC WBT 3550c

Poziv za dostavu ponuda – Motorno vozilo Furgon

Izmjena poziva za dostavu ponuda – Godišnji servis malih rashladnih uređaja
Poziv za dostavu ponuda – Bolnički kreveti


Poziv za dostavu ponuda: KEMIJSKO ČIŠĆENJE IZMJENJIVAČA TOPLINE, HLADNJAKA U KLIMA KOMORAMA, RASHLADNIH TORNJEVA I BOJLERA za potrebe KBC-a Osijek

Poziv za dostavu ponuda-Vrata sa zaštitom od zračenja za smještaj LA

Poziv za dostavu ponuda: Osobna računala s monitorima za potrebe KBC-a Osijek, JN-18/34

Poziv – Elektrokirurški generator za potrebe Klinike za ORL i kirurgiju glave i vrata KBC-a Osijek

 

Javni pozivi

Javni poziv za dostavu ponuda: USLUGA SAKUPLJANJA I ZBRINJAVANJA NEOPASNOG OTPADA, proizvodnog otpada Kliničkog bolničkog centra Osijek

Natječaj za prodaju uređaja za pranje podova

Natječaj za prodaju klupa za park

Poziv za dostavu ponuda: Uređaj za obradu mamografskih filmova i miješalica za razvijač