2019

Plan nabave
Plan nabave KBC-a Osijek za 2019. godinu

Registar ugovora

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
1) Ponovljeno prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave ugradbenog i potrošnog materijala za ortopediju

Postupci nabave za robu i usluge do 200.000,00 kn (bez PDV-a) i radove do 500.000,00 kn (bez PDV-a)

Javni poziv za dostavu ponuda: OSOBNA RAČUNALA S MONITORIMA za potrebe KBC-a Osijek, JN-19/34

Javni pozivi