Služba za poslove nabave Kliničkog bolničkog centra Osijek

Kontakti


OBAVIJEST O SPREČAVANJU SUKOBA INTERESA

Sukladno članku 80. stavku 2. točki 1.  Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) objavljujemo gospodarske subjekte s kojima su predstavnici naručitelja iz članka 76. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi i/ili osobe povezane s predstavnicima naručitelja, definirane člankom 77. stavkom 1. Zakona o javnoj nabavi, u sukobu interesa:

  1. MIPES consulting, obrt za usluge, F. Šepera 14, 31431 Čepin
  2. S STAT, obrt za istraživanje tržišta, F. Šepera 14, 31431 Čepin

Klinički bolnički centar Osijek, u skladu s načelima Zakona o javnoj nabavi (“NN” broj 120/16) poduzima potrebne aktivnosti radi provedbe postupaka javne nabave, utemeljenih na načelu tržišnog natjecanja, načelu jednakog tretmana, načelu zabrane diskriminacije, načelu uzajamnog priznavanja, načelu razmjernosti i načelu transparentnosti.