2019

Plan nabave
Plan nabave Kliničkog bolničkog centra Osijek za 2019. godinu

Registar ugovora
Objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave 2019.
Izvješće o provedenim postupcima VV i MV u 2019.
Izvješće o provedenim postupcima u 2019. u vrijednosti do 200.000,00 kuna

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
1) Ponovljeno prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave ugradbenog i potrošnog materijala za ortopediju
1.a) Izvješće o provedenom ponovljenom prethodnom savjetovanju u otvorenom postupku javne nabave ugradbenog i potrošnog materijala za ortopediju
2) 29.1 Izvjesšće o provedenom Savjetovanju – KROMATOGRAFIJA
3.) Poziv za savjetovanje – Usluge cjelovitog održavanja kapitalnih medicinskih uređaja proizvođača Siemens koji su u upotrebi u KBC-u Osijek
3.1) Izvješće o provedenom savjetovanju: Usluga cjelovitog održavanja kapitalnih medicinskih uređaja proizvođača “Siemens” koji su u upotrebi u KBC-u Osijek

Postupci nabave za robu i usluge do 200.000,00 kn (bez PDV-a) i radove do 500.000,00 kn (bez PDV-a)
Javni poziv za dostavu ponuda: OSOBNA RAČUNALA S MONITORIMA za potrebe KBC-a Osijek, JN-19/34
Javni poziv za dostavu ponuda – Elektrokauter za potrebe Klinike za ginekologiju i opstetriciju KBC-a Osijek
Javni poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave medicinske opreme: PES Pilot HD PRO (JN-19/16)
Javni poziv za dostavu ponuda – FLEKSIBILNI URETERORENO FIBEROSKOP
Javni poziv za dostavu ponuda-Laser za urologiju
Javni poziv za dostavu ponuda-Godišnji servis malih rashladnih uređaja
Javni poziv za dostavu ponuda-Operacijska svjetla
Javni poziv za dostavu ponuda-Laser za urologiju (I)
Javni poziv za dostavu ponuda – Fleksibilni ureteroreno-fiberoskop-(I)
Poziv za dostavu ponuda – Usluga kemijskog čišćenja izmjenjivača topline, hladnjaka u klima komorama, rashl. tornjeva i bojlera

Javni pozivi

Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju nekretnine u vlasništvu KBC-a Osijek (“Villa Batory”)
Natječaj za prodaju angiografskog uređaja “Shimadzu” u vlasništvu KBC-a Osijek
Natječaj za prodaju angiografskog uređaja “Shimadzu” u vlašnistvu KBC-a-Osijek