2020

Plan nabave 
Plan nabave Kliničkog bolničkog centra Osijek za 2020. godinu

 

Registar ugovora 

Izvješće o provedenim postupcima MV i VV u 2020. godini
Izvješće o provedenim postupcima vrijednosti do 200.000,00 kn u 2020. godini
Izvješće o provedenim postupcima zajedničke nabave u 2020. godini
Objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave 2020.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
14) Poziv na prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave testova i potrošnog materijala za transfuziologiju za potrebe KBC-a Osijek
14.1) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju u postupku javne nabave Testova i potrošnog materijala za transfuziologiju za potrebe KBC-a Osijek
13) Poziv na prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave potrošnog materijala za intervencijsku gastroenterologiju za potrebe KBC-a Osijek
13.1) Izvješće o provedenm prethodnom savjetovanju u postupku javne nabave potrošnog materijala za intervencijsku gastroenterologiju
12.) Poziv za prethodno savjetovanje – Usluga cjelovitog održavanja LA za potrebe KBC-a Osijek
12.1) Izvješće o provedenom prethodnom savjetoavnju u otvorenom postupku javne nabave Usluge cjelovitog održavanja LA za potrebe KBC-a Osijek
11.) Poziv za prethodno savjetovanje: MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU za potrebe KBC-a Osijek, VV-20/23
11.1) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju: MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek, VV-20/23
10.) Prethodno savjetovanje u postupku javne nabave usluge izrade studije izvedivosti/ isplativosti i analiza troškova i koristi
10.1) Izvješće o provedenom savjetovanju u otvorenom postupku javne nabave usluge izrade studije izvedivosti/ isplativosti i analiza troškova i koristi za projekt “Izgradnja novog KBC-a Osijek”
9.) II. prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave obnovljivih izvora energije za pametno održive zdravstvene centre (Projekt “RESCUE”)
9.1) Izvješće o ponovljenom savjetovanju u postupku javne nabave obnovljivih izvora energije za pametno održive zdravstvene centre (Projekt “RESCUE”)
8.) II. prethodno savjetovanje: BOLNIČKI ELEKTRIČNI KREVETI, VV-20/3
8.1) Izvješće II. prethodno savjetovanje: BOLNIČKI ELEKTRIČNI KREVETI, VV-20/3
7.) Poziv na savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave: BOLNIČKI KREVETI za potrebe KBC-a Osijek, VV-20/3
7.1) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju: BOLNIČKI ELEKTRIČNI KREVETI za potrebe KBC-a Osijek, VV-20/3
6.) Poziv na prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave Usluge cjelovitog održavanja kapitalnih medicinskih uređaja proizvođača SIEMENS
6.1) IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU – ODRŽAVANJE SIEMENS
5.) Poziv na prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave medicinskog potrošnog materijala za perkutanu ugradnju arteficijelne aortalne valvule (TAVI)
5.1) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju u postupku javne nabave medicinskog potrošnog materijala za perkutanu ugradnju arteficijelne aortalne valvule (TAVI)
4.) Prethodno savjetovanje u postupku javne nabave vrećica za krv
4.1.) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju u otvorenom postupku javne nabave vrećica za krv
3.) ISPRAVAK poziva na prethodno savjetovanje-Uređaj za neurokiruršku navigaciju 

3.1.) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju-Uređaj za neurokiruršku navigaciju
3.a) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju u postupku javne nabave neurokirurškog operacijskog mikroskopa
2.) ISPRAVAK poziva za prethodno savjetovanje u postupku javne nabave neurokirurškog operacijskog mikroskopa
1)  Poziv na prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave dijalizatora i ostalog potrošnog materijala
1.a)Izvješće o provedenom savjetovanju u postupku javne nabave dijalizatora i ostalog potrošnog materijala za hemodijalizu

 

 

Postupci jednostavne nabave za robu i usluge do 200.000,00 kn (bez PDV-a) i radove do 500.000,00 kn (bez PDV-a)
Poziv za dostavu ponuda – SMRZNUTA PECIVA
1. Izmjena poziva za dostavu ponuda – Sterilne medicinske rukavice
Poziv za dostavu ponuda – Sterilne medicinske rukavice
Poziv za dostavu ponuda – Laserski uređaj za medicinske potrebe KBC-a Osijek
Poziv za dostavu ponuda – Sustav za video impulsni test glave (Video HIT uređaj)
1. Izmjena Poziv za dostavu ponuda-Motorno vozilo za prijevoz rublja

Poziv za dostavu ponuda-Motorno vozilo za prijevoz rublja

Poziv za dostavu ponuda-Operacijsko dvostruko svjetlo

Poziv za dostavu ponuda-Uređaj Biofeedback

Poziv za dostavu ponuda: PISAČI za potrebe KBC-a Osijek, JN-20/30

 

Javni pozivi

Javni poziv za dostavu ponuda za nabavu: USLUGA SAKUPLJANJA I ZBRINJAVANJA NEOPASNOG OTPADA, proizvodnog otpada Kliničkog bolničkog centra Osijek – 2020

Služba za poslove nabave Kliničkog bolničkog centra Osijek

Kontakti


OBAVIJEST O SPREČAVANJU SUKOBA INTERESA

Sukladno članku 80. stavku 2. točki 1.  Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) objavljujemo gospodarske subjekte s kojima su predstavnici naručitelja iz članka 76. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi i/ili osobe povezane s predstavnicima naručitelja, definirane člankom 77. stavkom 1. Zakona o javnoj nabavi, u sukobu interesa:

  1. MIPES consulting, obrt za usluge, F. Šepera 14, 31431 Čepin
  2. S STAT, obrt za istraživanje tržišta, F. Šepera 14, 31431 Čepin

Klinički bolnički centar Osijek, u skladu s načelima Zakona o javnoj nabavi (“NN” broj 120/16) poduzima potrebne aktivnosti radi provedbe postupaka javne nabave, utemeljenih na načelu tržišnog natjecanja, načelu jednakog tretmana, načelu zabrane diskriminacije, načelu uzajamnog priznavanja, načelu razmjernosti i načelu transparentnosti.