Koordinator za branitelje

Koordinator za branitelje:
Nevenka Begić, mag. med. techn.
email: koordinator-za-branitelje@kbco.hr
tel: +385 31 511 102
mob: 091 602 79 46

Zamjena:
Nevenka Kovačić, bacc. med. techn
mob: 091 460 0346

Djelatnici uključeni u rad s braniteljima:
Nikolina Farčić, mag. med. techn.
Jasminka Tomičić
Ana Flanjak

tel: +385 31 511 050
fax: +385 31 512 170

Upute kako doći do nas:
Nalazimo se u prizemlju Maternitea tj. na prostoru bivšeg centralnog naručivanja, pored Klinike za pedijatriju.
Na ulazu u KBC Osijek možete pitati portire za upute.