Unutarnja revizija

Unutarnji revizori:

KBC OSIJEK: mr. sc. Predrag Dotlić, dipl. oec.
e-mail: dotlic.predrag@kbco.hr

Godišnji plan rada unutarnje revizije za 2015. godinu
Strateški plan rada unutarnje revizije za 2015. – 2017. godinu
Interni pravilnik o unutarnjoj reviziji u KBC Osijek
Program osiguranja kvalitete KBC Osijek
Godišnje financijsko izvješće – PR-RAS za 2014. godinu
Godišnje financijsko izvješće – PR-RAS za 2015. godinu
Godišnje financijsko izvješće – PR-RAS za 2016. godinu
Godišnje financijsko izvješće – PR-RAS za 2017. godinu
Godišnje financijsko izvješće – PR-RAS za 2018. godinu