Odsjek za centralno naručivanje pacijenata

Lokacija:

KBC Osijek, Josipa Huttlera 4
tel: 385 31 511 595
fax: 385 31 512 254
e-mail za naručivanje: enarucivanje@kbco.hr

Radno vrijeme:

od 7:30 do 15:30 sati

Modaliteti naručivanja za zdravstvene usluge su:

1. Putem elektronskog naručivanja, email – enarucivanje@kbco.hr (u privitku dostaviti skeniranu uputnicu doktora primarne zdravstvene zaštite i skenirani nalaz specijaliste s indiciranom zdravstvenom uslugom)

2. Putem telefaxa – 031 512 254 (poslati presliku uputnice doktora primarne zdravstvene zaštite i presliku nalaza doktora specijaliste s indiciranom zdravstvenom uslugom uz kontakt telefon pacijenta)

3. Direktno na navedenoj lokaciji Jedinice (priložiti uputnicu doktora primarne zdravstvene zaštite i nalaz specijalista). Navedeni dokumenti moraju sadržavati ispravne podatke pacijenta: ime, prezime, adresu, telefon i MBO pacijenta.

Ovim putem možete napraviti i otkazivanje narudžbe.

Nedostatni podaci neće biti procesuirani te narudžba neće biti ostvarena!

Prilikom dolaska na pregled ili obavljanje pretrage za koju ste se naručili , obvezno morate ponijeti : uputnicu,  zdravstvenu iskaznicu i raspoloživu medicinsku dokumentaciju.

Otkazivanje zakazanog termina:

Na navedene modalitete naručivanja možete izvršiti otkazivanje zakazanog termina, pretrage ili pregleda.
Molimo Vas da nas izvijestite ukoliko niste u mogućnosti doći na zakazani termin pregleda ili pretrage.

O bolničkoj jedinici:

Sukladno Odluci ministra zdravstva i socijalne skrbi (Klasa: 500-01/08- 01/140, ur.broj: 534-05-1-2/1-08-51, od 21. listopada 2008.g.) o ustrojavanju i načinu rada bolničke jedinice za centralno naručivanje pacijenata, određeno je da je svaka bolnička ustanova dužna uspostaviti sustav centraliziranog naručivanja za zdravstvene usluge i ustrojiti Bolničku jedinicu za centralno naručivanje pacijenata. Shodno gore navedenom, u Kliničkom bolničkom centru Osijek, ustrojena je Bolnička jedinica za centralno naručivanje pacijenata (na lokaciji nadomak ulaza Klinike za Neurologiju).

Voditelj:

Snježana Rebuš, bacc. oec.

Referenti:

Gordana Sabo
Mirjana Erkapić
Janja Šimić

Dokumenti (pripreme i upute pacijentu):

Naručivanje za magnetsku rezonanciju (MR)
Naručivanje za kompjutoriziranu tomografiju (CT)
Naručivanje za ultrazvuk dojki
Naručivanje na mamografiju
Naručivanje za IVP, IVU (upute bolesniku prije rentgentske pretrage)
Naručivanje za IRIGOGRAFIJU (upute bolesniku prije rentgentske pretrage)
Naručivanje djece na MR i CT sa anestezijom do 6 godina (upute roditeljima)