Dnevna bolnica s jednodnevnom kirurgijom

Voditelj dnevne bolnice:

Krešimir Pinotić, dr.med., spec. kirurgije, subspec. vaskularne kirurgije

Glavna medicinska sestra dnevne bolnice:

Maja Ančić, univ.bacc.med.techn.