Odjel za kliničku kemiju

Voditelj odjela:

prof. dr. sc. Željko Debeljak, mag. med. biochem.