Kontakt

Klinički bolnički centar Osijek
Josipa Huttlera 4
Tel: 031/511-511
Fax: 031/512-221
e-mail: ravnateljstvo@kbco.hr

Žiro-račun: 24070001100401308
IBAN: HR4424070001100401308