Obrasci i zahtjevi

Zahtjev ( obrazac ) za izdavanje preslike medicinske dokumentacije
Zahtjev za odobravanjem privremenog ulaska osobnim vozilom u krug KBC-a Osijek
Obrazac evidencije rada po pozivu u pripravnosti
Zahtjev za odobrenje službenog puta
Zahtjev za odobrenje stručnog usavršavanja – kratkotrajno
Zahtjev za odobrenje stručnog usavršavanja – dugotrajno
Suglasnost (Izjava) za prekovremeni rad
Obrazac za plaćeni dopust
Obrazac prethodne suglasnosti voditelja ustrojstvene jedinice za dopunski rad
Zahtjev za izdavanjem odobrenja za dopunski rad u privatnoj zdravstvenoj ustanovi odnosno trgovačkom društvu koje obavlja zdravstvenu djelatnost
Zahtjev za izdavanjem suglasnosti za dopunski rad u zdravstvenoj ustanovi koja je u javnoj mreži zdravstvene zaštite
Zahtjev za sklapanjem ugovora o poslovnoj suradnji sa KBC-Osijek za privatne zdravstvene ustanove

LOGOTIP KBC:

Logo s naslovom – plavi
Logo s naslovom – bijeli
Logo