08. rujna – Svjetski dan fizioterapeuta i fizikalne terapije

Fizioterapeuti

Dana 08. rujna obilježava se Svjetski dan fizioterapeuta i fizikalne terapije koji za cilj ima podizanje svijesti o važnosti fizioterapeuta i njihovoj ulozi u oporavku pacijenata.

Ovim putem želimo skrenuti pozornost na ne malu ulogu fizioterapeuta u liječenju brojnih bolesti i stanja. Smatra se da fizioterapeuti kao dio multidisciplinarnog tima trebaju biti uključeni u liječenje bolesnika od samog početka, a nerijetko su fizioterapeuti ti kojima se bolesnici primarno obraćaju zabrinuti za ishod svoje bolesti i moguće posljedice te nastavka normalnog života.

Primjenjujući svoja znanja i vještine temeljene na dokazima, fizioterapeuti
značajno utječu i doprinose kvaliteti života ljudi te su neizostavni zdravstveni profesionalci na
svim razinama zdravstvene zaštite.

Želimo svim fizioterapeutima sretan Svjetski dan fizioterapeuta i  fizikalne terapije. Puno uspjeha u daljnjem radu !