Lista čekanja

 

Liste čekanja su redoslijed predbilježbi korisnika zdravstvene zaštite na pregled, dijagnostički ili terapijski postupak temeljem valjane uputnice liječnika primarne zdravstvene zaštite.

Uslijed čitavog niza različitih čimbenika (odustajanje od pregleda/pretrage/zahvata, kvarovi aparata, hitnosti pacijenta i drugo) mogući su pomaci u provođenju pojedinih pregleda/pretraga/zahvata.

Lista čekanja se sastoji od šifre pacijenta, broja potvrde, datuma upisa i prijema na pretragu te radi li se o kontrolnom ili prvom pregledu.

Šifra pacijenta se sastoji od inicijala bolesnika i broja osigurane osobe.

Broj potvrde je broj pod kojim se pacijent evidentira u sustavu naručivanja za određenu pretragu.

Datum upisa je datum kada je Vaša narudžba evidentirana u listama čekanja.

Datum pregleda je datum kada ste naručeni na pregled (pretragu ili zahvat).

Temeljem dopisa Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi (KLASA: 500-01/04-08/9, URBROJ: 534-05-02/05-07-56) od 01. veljače 2007. godine svaki pacijent ima pravo uvida u listu čekanja za potrebne zdravstvene usluge.

INFORMACIJE I PRITUŽBE PACIJENATA NA LISTE ČEKANJA

Informacije i pritužbe na liste čekanja možete dobiti na broj telefona 031/659-536 svakim radnim danom od 12:00 do 14:00 sati ili uputiti na e-mail adresu: info.liste.cekanja@kbco.hr

Temeljem Strategije suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. donešene od strane Hrvatskog sabora 27. veljače 2015. godine, Akcijski plan za 2017. i 2018.godinu, usmjeren je na Transparentno i učinkovito upravljanje listama čekanja.