Klinički zavod za nuklearnu medicinu i zaštitu od zračenja

Predstojnik kliničkog zavoda:

prof. dr. sc. Ivica Mihaljević, dr. med.
e-mail: ivanm2712@gmail.com

Glavna sestra kliničkog zavoda:

v.d. Sanja Čakalić, mag. med. techn.
tel: +385 31 511 615

Tajnik:

+385 31 511 601

Administrator – kontrolor:

Tihana Bogunić
tel: +385 31 511 601

1. Naručivanje bolesnika

–  za dijagnostičke pretrage SCINTIGRAFSKA i CT snimanja niskom dozom

–  za dijagnostičke pretrage PET/CT

Prije dogovora o terminu snimanja potrebno je dostaviti:

 • podsjetnik o izdanoj eUputnici liječnika primarne zdravstvene zaštite (za perfuzijsku scintigrafiju miokarda potrebna je D1 uputnica, a za sve ostale pretrage potrebna je A3 uputnica)
 • podsjetnik o izdanoj eUputnici liječnika primarne zdravstvene zaštite (za PET/CT A3 uputnica )
 • ispunjen obrazac narudžbe od strane liječnika koji upućuje na pretragu (Obrazac za narudzbu PET-CT)
 • presliku nalaza specijaliste s indiciranom zdravstvenom uslugom
 • kontakt telefon

Modaliteti dostave medicinske dokumentacije (ovim putem možete i otkazati narudžbu):

 • elektroničkom poštom, na adresu: nuklearna@kbco.hr
 • poštom, na adresu: KBC Osijek, Klinički zavod za nuklearnu medicinu i zaštitu od zračenja, Josipa Huttlera 4, 31000 Osijek
 • osobno, dolaskom na Klinički zavod

Nakon zaprimanja medicinske dokumentacije telefonom kontaktiramo pacijenta i dogovaramo termin dijagnostičke pretrage.

Nedostatni podaci neće biti procesuirani te narudžba neće biti ostvarena !

Prilikom dolaska na dijagnostičku pretragu za koju ste se naručili, obvezno morate ponijeti: podsjetnik o izdanoj eUputnici, raspoloživu medicinsku dokumentaciju i zdravstvenu iskaznicu.

Za sva dodatna pitanja radnim danom nazovite: +385 31 511 613 (od 12:00 do 14:00 h)

2. Naručivanje bolesnika

–     za specijalističke preglede – Pregled štitnjače (prvi ili kontrolni) ili UZV pregled štitnjače

Modaliteti naručivanja:

 • putem informacijskog sustava u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Prilikom dolaska na specijalističku pretragu za koju ste se naručili, obvezno morate ponijeti: podsjetnik o izdanoj eUputnici, raspoloživu medicinsku dokumentaciju i zdravstvenu iskaznicu.

Uputnice:

 • za prvi pregled štitnjače potrebna je A1 uputnica,
 • za kontrolni pregled štitnjače potrebna je A2 uputnica,
 • za UZV + CP potrebna je A3 uputnica i A3 uputnica za analizu citološkog punktata (adresirana na Klinički zavod za kliničku citologiju KBC-a Osijek)

Za sva dodatna pitanja radnim danom nazovite: +385 31 511 620 (od 12:00 do 14:00 h)

–    Posjete bolesnicima:

– radni dan: od 16:00 do 17:00 sati
– nedjelja i praznik: od 10:00 do 12:00 sati, te od 16:00 do 18:00 sati

Nakon proglašenja kraja epidemije COVID-19 se dozvoljavaju posjete, a u svrhu zaštite hospitaliziranih bolesnika preporučeno je 1-2 posjetitelja po bolesniku i obavezno nošenje zaštitne maske.

 

Povijest

Četiri godine nakon predavanja o dijagnostici bolesti štitnjače s radiojodom, koje je u podružnici Zbora liječnika u Osijeku održao tada doc. dr. sc. Ivan Šimonović, osnivač prvog odjela za nuklearnu medicinu u Hrvatskoj, u Kliničkom bolničkom centru na Rebru u Zagrebu, 1965. godine započela je, a do kraja 1966. godine završena je izgradnja Radioizotopnog laboratorija u Općoj bolnici Osijek. Specijaliziranim usavršavanjem na Institutu za nuklearne nauke "Boris Kidrič" u Vinči i na Radioizotopnom odjelu na Rebru, tijekom tri godine, osposobljen je stručni tim od šest djelatnika (liječnik, kemičar, tri tehničara i jedna medicinska sestra), te je 27. svibnja 1967. godine utemeljen Radioizotopni laoboratorij sa stacionarom od pet bolesničkih postelja kao samostalna ustrojbena jedinica tadašnje Opće bolnice Osijek. Prva gama kamera instalirana je 1977., druga 1986., SPECT (jednofotonska emisijska kompjutorizirana tomografija) 2000., a 2006. godine u tijeku je postupak nabave nove gama kamere. Ultrazvučna dijagonostika bolesti štitnjače i vrata na Odjelu počela se primjenjivati 1995., a ciljana aspriacijska citološka punkcija vođena ultrazvukom 1996. godine. Real time PCR (uređaj za polimeraza lančanu reakciju) instaliran je 2002. godine. Ergometrijska jedinica za scintigrafiju miokarda u cijelosti zanovljena je 2005., a uređaji za dozimetriju zračenja 2006. godine. Na Odjelu od 2005. godine započela je primjena dijagnostičkog postupka pozitronske emisijske tomografije (mobilni PET). Odsjek za bolesti štitnjače utemeljen je 1987., Odsjek kliničke patofiziologije 1991., a Odsjek molekularne patofiziologije 1996. godine. Referentnim centrom za dijagnostiku bolesti paratireoidnih žlijezda Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske Odjel postaje 2000. godine.
U novouređeni prošireni prostor zgrade Klinike za unutarnje bolesti Odjel je useljen 1986., a u odvojeni prostor Centra za bolesti štitnjače 1987. godine. Poliklinički dio Centra za bolesti štitnjače u zgradu Klinike za zarazne bolesti privremeno je useljen 2004. godine, a projektna dokumentacija za početak izgradnje nove zgrade Odjela napravljena je 2006. godine. Nastavnom bazom iz patofiziologije Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu - Područnog studija u Osijeku Odjel postaje 1982. godine, a od 1998. godine nastavna je baza iz patofiziologije i nuklearne medicine Medicinskog fakulteta Osijek Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku. Na 10-godišnjicu Odjela (1977.) održani su "Dani nuklearne medicine u Osijeku", na 20-godišnjicu (1987.) "Simpozij nuklearne medicine u Osijeku", a na 30-godišnjicu (1997.) "Simpozij 30 godina nuklearne medicine u Osijeku". Prvi stručni sastanak Hrvatske udruge tehnologa u nuklearnoj medicini "Nuklearna kardiologija" održan je 2006. godine. Od 1981. godine do danas istraživači Odjela aktivno sudjeluju na vlastitim znanstvenoistraživačkim projektima odobrenim od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i suradnici su na projektima drugih klinika i odjela Kliničke bolnice Osijek, Medicinskog fakulteta Osijek, Instituta "Ruđer Bošković" u Zagrebu i suradnjom hrvatsko-francuskom projektu. Utemeljitelj Odjela i dugogodišnja voditeljica sve do umirovljenja 1985. godine bila je doc. dr. sc. Cvijeta Špringer-Margetić. U razdoblju od 1985. do 1991. godine voditelj je bio Aleksandar Rusić, dr. med., a od 1991. do 2004. godine prof. dr. sc. Ivan Karner. Od 2004. do 2005. godine vršitelj dužnosti voditelja bio je mr. sc. Juraj Smoje, a od 2005. godine do danas voditelj Odjela je Prof. dr. sc. Ivica Mihaljević. Glavna sestra Odjela od njegovog utemeljenja do 1990. godine bila je Antonija Ruška, v.m.s., od 1990. do 1993. Marica Birtić, a od 1993. godine do danas glavna sestra Odjela je Jasminka Baznik, v.m.s.