Bolnička ljekarna

Voditelj Bolničke ljekarne:

Aurora Antolović-Amidžić, mag. pharm.
tel: +385  31 511 190

Glavni tehničar bolničke ljekarne:

Jasminka Zucić, mag. med. lab. diagn.
tel: +385 31 511 195

Radno vrijeme administracije:

od 7 do 15 sati

Radno vrijeme Bolničke ljekarne:

ponedjeljak-petak od 7 do 22 sata
subota-nedjelja i blagdani od 7 do 15 sati

Kontakt:

Tel:+385 31 511 193
Fax:+385 31 512 228