Znanstvena jedinica

Tajnik:

Radno vrijeme tajništva: od 7:30 do 15:30 sati

Kontakt:

tel: +385 31 511 106
fax: +385 31 512 235

Povijest znanstvene jedinice:

Znanstvena jedinica za kliničko-medicinska istraživanja (ZJ) samostalna je organizacijska jedinica Kliničkog bolničkog centra Osijek (KBCO), upisana u Upisnik znanstvenih organizacija Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa (MZOŠ) na osnovu rješenja od 21. studenoga 1980. godine. Radom ZJ rukovodi ravnatelj KBCO koji je i voditelj ZJ. Predsjednik ZJ i članovi Znanstvenoga vijeća ZJ u suradnji sa Stručnim i Upravnim vijećem KBCO na sastancima ZJ odlučuju o svim pitanjima iz područja znanstveno-istraživačkoga rada. Za osnivanje Znanstvene jedinice zaslužni su prof. dr. sc. Antun Tucak (predsjednik Znanstvenoga vijeća od 21. studenoga 1980. do 30. studenoga 2004. i dr. Boris Dlouhy, ravnatelj Opće bolnice Osijek i voditelj Znanstvene jedinice od 1980. do 1988. Prilikom provođenja kliničko-medicinskih istraživanja, na osnovu natječaja za prijavu znanstvenih programa i projekata, kojega objavljuje MZOŠ, u ZJ se obavljaju pripremni poslovi, a prijedlozi znanstvenih programa i projekata razmatraju se na Znanstvenome vijeću i Etičkome povjerenstvu KBCO, te se šalju na prosudbu Povjerenstvu u MZOŠ. Na osnovu odluke o financiranju programa i projekata MZOŠ-a, donosi se ugovor o radu na znanstvenoistraživačkome projektu kojim se određuju međusobni odnosi, obveze i prava između MZOŠ, glavnoga istraživača i ustanove.
U Znanstvenoj jedinici za kliničko-medicinska istraživanja KBCO, na osnovu natječaja MZOŠ, zasnivaju radni odnos mladi istraživači – znanstveni novaci – asistenti koji se angažiraju na poslovima vezanima uz znanstvenoistraživačke projekte Istraživačima ZJ osiguravaju se ugovorom odobrena materijalna sredstva, omogućava se znanstveno usavršavanje upućivanjem na poslijediplomski doktorski studij biomedicine i zdravstva za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti, sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu. Istraživači ZJ sudjeluju na međunarodnim i domaćim kongresima, učlanjeni su u domaća i međunarodna društva istraživača, predstavljaju svoju istraživačku djelatnost objavljivanjem rezultata svoga rada u časopisima indeksiranim u međunarodnim indeksnim publikacijama, razvijajući suradnju s istraživačima iz drugih ustanova u zemlji i inozemstvu. U Znanstvenoj jedinici Kliničkog bolničkog centra Osijek, od njenoga osnivanja 1980. godine do danas, ostvareno je 60 znanstvenoistraživačkih projekata uz novčanu potporu Ministarstva znanosti. U njoj se objedinjava znanstvena djelatnost 48 doktora znanosti i 67 magistara znanosti. Osim istraživača KBCO, u znanstvenoistraživačke projekte uključeni su i istraživači iz drugih ustanova ove regije.