Prijam pacijenata u poliklinici

Za obavljanje specijalističkih pregleda u poliklinici, prethodno naručeni pacijenti mogu se javiti na upisna mjesta (šaltere) na ustrojstvenim jedinicama.

Na upisnom mjestu u bolnički informacijski sustav unose se pacijentovi osobni podatci, nakon čega se upućuje u ambulantu na pregled.

Prilikom dolaska na pregled u bilo koju polikliničku ambulantu pacijent sa sobom mora donijeti:

  • uputnicu za specijalistički pregled (crvena uputnica)
  • potvrdu o narudžbi
  • zdravstvenu iskaznicu
  • karticu dopunskog zdravstvenog osiguranja ili pripremiti novac za podmirivanje participacijskih troškova ako nema dopunsko zdravstveno osiguranje
  • raspoloživu medicinsku dokumentaciju