Zavod za maksilofacijalnu i oralnu kirurgiju

v.d. Pročelnik zavoda:

Vedran Zubčić , dr. med
tel: +385 31 511 460

v.d. Glavna sestra zavoda:

Dragana Logarušić, mag. med. techn.
tel.: +385 31 511 461

Administrator – kontrolor:

Marina Marko
tel: +385 31 511 462

Naručivanje bolesnika:

Bolesnici se mogu naručiti na sljedeći način:
– direktno na navedenoj lokaciji (donijeti zdravstvenu iskaznicu i uputnicu doktora primarne zdravstvene zaštite i nalaz specijalista)
– putem telefona (osobno)
– putem elektronske pošte – e-mail (u privitku dostaviti skeniranu uputnicu doktora primarne zdravstvene zaštite odnosno skenirani nalaz doktora specijaliste s indiciranom zdravstvenom uslugom)
– putem telefaksa (poslati presliku uputnice doktora primarne zdravstvene zaštite ili presliku nalaza doktora specijaliste s indiciranom zdravstvenom uslugom uz kontakt telefon pacijenta)

tel: +385 31 511 466 i +385 31 511 462 svaki radni dan od 12:00 do 14:00 sati
e-mail: marko.marina@kbco.hr, dernaj.marija@kbco.hr
fax: +385 31 511 462
Odgovorne osobe: Marina Marko, Marija Dernaj