Prijam i bolničko liječenje pacijenta

Kod  dolaska  na bolničko  liječenje  pacijent  treba  predati  zdravstvenom osoblju: važeću  uputnicu izabranog liječnika, zdravstvenu iskaznicu, iskaznicu dopunskog zdravstvenog osiguranja, osobnu  iskaznicu, nalaze laboratorijskih, rendgenskih  i drugih pretraga te dokumentaciju o prethodnim hospitalizacijama i specijalističkim pregledima.

U hitnom slučaju pacijenti se primaju u Objedinjenom hitnom bolničkom prijamu i bez uputnice.

Pacijent je obavezan  prilikom dolaska u Klinički bolnički centar Osijek  ponijeti:

  • pidžamu/spavaćicu, kućni ogrtač, papuče
  • predmete za  osobnu  higijenu (ručnik, sapun,  zubnu  pastu,  četkicu za zube, britvicu, češalj, čašu za vodu,  i drugo)

Pacijenta na klinikama, kliničkim zavodima, zavodima i odjelima Kliničkog bolničkog centra Osijek prihvaća medicinska sestra, smješta ga u postelju, dodjeljuje mu ormarić te ga upoznaje s kućnim redom i pomoćnim prostorijama kao i osnovnim informacijama koje su pacijentu potrebne.

Raspored obroka: Doručak 7.30 – 8.30 sati, ručak  12.00 – 13.00 sati, večera  17.30 – 18.30 sati.

Za vrijeme boravka u bolnici pacijent može napustiti odjel samo uz suglasnost liječnika ili medicinske sestre.
Svi pacijenti koji se primaju na bolničko liječenje dužni su predati svojoj pratnji isprave, novac i druge vrijednosti. Ako pacijent nema  rodbine ili  ako je  primljen na bolničko liječenje u hitnom slučaju, odnosno ako se nalazi u teškom ili besvjesnom stanju stvari i dragocjenosti zaprima dežurno osoblje o čemu se sastavlja zapisnik, a iste se predaju isti dan do 14 sati  ili  sutradan ujutro referentu osiguranja ovisno o vremenu kada je pacijent primljen na bolničko liječenje.

Po otpustu iz Kliničkog bolničkog centra Osijek  novac i  stvari   se  vraćaju pacijentu  s  tim da  on  potvrđuje primitak novca, odnosno stvari.

Klinički bolnički centar Osijek ne odgovara za novac i stvari od vrijednosti ukoliko ih pacijent ne preda na čuvanje.

 

Letci o pravima pacijenata na liječenju u psihijatrijskim ustanovama:

Letak1 – lišenje poslovne sposobnosti
Letak 2 – skrbništvo
Letak 3 – dobrovoljni pristanak
Letak 4 – mjere prisile
Letak 5 – prisilni smještaj
Letak 6 – informirani pristanak na liječenje