Klinika za pedijatriju

v.d. Predstojnik Klinike:

prim. Ivica Škoro, dr. med.
e-mail: skoro.ivica@kbco.hr

v.d. Glavna sestra Klinike:

doc. dr. sc. Karolina Kramarić, mag. med. techn.
e-mail: kramaric.karolina@kbco.hr

Tajnik:

tel: +385 31 512 249
fax: +385 31 512 249

Administrator – kontrolor:

Sanda Krstanović
tel: +385 31 512 255

Naručivanje bolesnika:

Bolesnici se mogu naručiti na sljedeći način:
– direktno na navedenoj lokaciji (donijeti zdravstvenu iskaznicu i uputnicu doktora primarne zdravstvene zaštite i nalaz specijalista)
– putem telefona (osobno)
– putem elektronske pošte – e-mail (u privitku dostaviti skeniranu uputnicu doktora primarne zdravstvene zaštite odnosno skenirani nalaz doktora specijaliste s indiciranom zdravstvenom uslugom)

tel: +385 31 512-255 , svaki radni dan od 12:00 do 14:00 sati
e-mail: pedijatrija.rezervacije@kbo.hr