Etičko povjerenstvo

 • predsjednik: doc. prim. dr. sc. Stjepan Jurić, dr. med.
 • zamjenik predsjednika: prof. prim. dr. sc. Ivan Požgain, dr. med.
 • tajnik: Jasminka Grgić

Članovi:

 • Davor Vukušić, dipl. iur.
 • doc. prim. dr. sc. Ivana Haršanji Drenjančević, dr. med.
 • doc. dr. sc. Suzana Mimica Matanović, dr. med.
 • Ivana Suver Čavajda, mag. iur.
 • doc. prim. dr. sc. Stjepan Jurić, dr. med.
 • prof. prim. dr. sc. Andrijana Včeva, dr. med.
 • prof. prim. dr. sc. Ivan Požgain, dr. med.

Zamjenici članova:

 • dr. sc. Tomislav Dagen, dipl. iur.
 • doc. dr. sc. Andrijana Müller, dr. med.
 • prof. prim. dr. sc. Slavica Kvolik, dr. med.
 • Robert Čulinović, mag. iur.
 • prof. prim. dr. sc. Davor Jančuljak, dr. med.
 • prim. Zdenka Kotromanović, dr. med.
 • Zoran Čavajda, dr. med.

 

Prijedlozi za odobrenje znanstvenih istraživanja podnose se putem obrasca za prijavu te popratne dokumentacije. Mogu se predati putem pošte ( Etičko povjerenstvo KBC-a Osijek, J. Huttlera 4, 31 000 Osijek ), e-maila ( jasminka.grgic@kbco.hr ) ili osobno ( tajnici Jasminki Grgić ).

O prijedlozima podnesenim do 15-tog u mjesecu odlučivat će se na sjednici koja će se održati krajem mjeseca.

Kontakt osoba: Jasminka Grgić (031/512-177, jasminka.grgic@kbco.hr)

OBRASCI:
Obrazac za prijavu
Zamolba
Plan istraživanja
Izjava o poštivanju etičkih načela istraživanja
Suglasnost voditelja ustrojstvene jedinice
Izjava o financiranju
Informirani pristanak ispitanika