Klinički zavod za laboratorijsku dijagnostiku

Predstojnik zavoda:

izv. prof. dr. sc. Vatroslav Šerić, mag. med. biochem.

Glavni prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike:

Mirela Florijančić, mag. med. lab. diagn.

Tajnik zavoda:

Helga Kurbalić, bacc. admin. publ.

Administrator – kontrolor:

Dunja Janoši – Šariri
tel: +385 31 511 634

Kontakt broj za ambulantne pacijente:

tel: +385 31 511 644

 

AmbulantaKontaktPonUtoSriČetPetSubNed
Redovna ambulanta za prijem odraslih osoba (zgrada Interne klinike)+385 31 511 6347:30 – 9:307:30 – 9:307:30 – 9:307:30 – 9:307:30 – 9:30
Redovna pedijatrijska ambulanta - osobe do 18 god (zgrada Maternitea)+385 31 511 6467:30 – 9:307:30 – 9:307:30 – 9:307:30 – 9:307:30 – 9:30
Redovna androloška ambulanta - izrada spermograma (zgrada Maternitea)+385 31 511 646 (osim srpnja i kolovoza)7:30 – 9:307:30 – 9:307:30 – 9:30
Hitna ambulanta - prijem hitnih bolesnika (Klinika za kirurgiju)+385 31 511 6610 – 240 – 240 – 240 – 240 – 240 – 240 – 24
Izdavanje nalaza u redovnim ambulantama (sve lokacije)+385 31 511 6447:30 – 14:307:30 – 14:307:30 – 14:307:30 – 14:307:30 – 14:30
Izdavanje nalaza u hitnoj ambulanti (Klinika za kirurgiju)+385 31 511 6610 – 240 – 240 – 240 – 240 – 240 – 240 – 24