Klinički zavod za kliničku citologiju

Predstojnik kliničkog zavoda:

izv. prof. dr. sc. Biljana Pauzar, dr. med.
tel: +385 31 511 510

v.d. Glavni prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike:

Tanja Damjanović, mag. med. lab. diagn.
tel: +385 31 511 516

Tajnik:

tel: +385 31 511 517

Administrator – kontrolor:

Elizabeta Gregić
tel: +385 31 511 512

Radno vrijeme zavoda:

od 7:30 do 15:30 sati

  • Bolesnike primamo svaki radni dan od 7:30 do 15:00 sati
  • Bolesnici se moraju obavezno naručiti na Jedinici za centralno naručivanje ili kod liječnika opće prakse samo za sljedeće pretrage:
    – obrisak nosa na eozinofile, sputum na eozinofile te sputum na maligne stanice (ambulanta CLB)
    – citološka analiza urina (ambulanta CLC)

 

Povijest

Klinički zavod za kliničku citologiju je stručna, znanstvena i nastavna jedinica za djelatnost citološke dijagnostike. Ustrojen je kao jedinstvena cjelina sa standardnim radilištima, a uslugama obuhvaća sva područja citološke dijagnostike. U Zavodu je uposleno 6 liječnika specijalista citologa od kojih su 2 docenta, 4 doktora znanosti, 2 magistra znanosti i 1 primarijus. Uz liječnike je uposleno i 10 zdravstveno-laboratorijskih tehničara od kojih 8 posjeduje dodatnu specifičnu edukaciju iz citologije, 3 administratora i 2 pomoćna radnika. Godišnje se obradi i pregleda više od 60.000 citoloških uzoraka (40.000 Papa testova i 20.000 drugih uzoraka).
Začetak današnjeg Zavoda je skromni citološki laboratorij koji je pri ginekološko-porodiljskom odjelu Opće bolnice u Osijeku osnovao ginekolog dr Branko Paneth 1964. godine i u kojem je uz svoju osnovnu djelatnost 10 godina analizirao samo Papa testove. Događaji iz 1974. godine su odredili pravac razvoja i budućnost ovog laboratorija. Dr Branko Paneth i njegova suradnica dr Zrinka Tudaković su u proljeće napustili bolnicu, a nekoliko mjeseci poslije i jedini educirani citoskriner. U laboratoriju su ostala tek dva laboratorijska tehničara koji su Papa razmaze bojali i slali na analizu u citološki laboratorij Petrove bolnice u Zagrebu.
U takav laboratorij je koncem 1974. godine primljena dr Marija Pajtler. Ona je 1979. godine postala prvi specijalist citolog OB Osijek i čitave Osječko-baranjske županije, a tijekom zavidne karijere stekla je najviše titule za svoj stručni, znanstveni i nastavni rad (redoviti profesor, primarijus, dr. sc., redoviti član Akademije medicinskih znanosti Hrvatske), a Citološki laboratorij se pod njezinim vodstvom pretvarao u Odsjek za citodijagnostiku ginekološko-porodiljskog odjela (1980.), zatim u Odjel za kliničku citologiju (1989.) i konačno je prerastao u Klinički zavod za kliničku citologiju KBC Osijek (2011.) koji je obzirom na doprinos u struci, znanosti i nastavi uvršten među vodeće Zavode za područje kliničke citologije u Hrvatskoj. Potrebno je, međutim, naglasiti da takav uspon od Citološkog laboratorija do Kliničkog zavoda ne bi bio moguć da profesoricu Pajtler u napredovanjima nisu slijedile i njezine suradnice, kao i da nije bilo razumijevanja rukovodstva bolnice, odnosno KBC Osijek.