Službe

Služba za pravne, kadrovske i opće poslove:

Voditelj Službe:
Dinko Novaković, dipl. iur.

Voditelj Odjela za pravne poslove:
Ivana Čuljak Stojčić, dipl. iur.

Voditelj Odjela za kadrovske poslove:
Anita Padovan, dipl. iur.

Voditelj Odjela za opće poslove:
Marina Kralj, dipl. iur.

Služba ekonomsko financijskih poslova:

Voditelj Odjela za računovodstvo:
mr.sc. Martina Perković, dipl. oec.

Voditelj Odjela za plan i analizu:
Dubravka Čačija, dipl. oec.

Voditelj Odjela za financije:
Sanja Pešić, univ. spec. oec.

Služba za fakturiranje, obračun prihoda i administrativne poslove:

Voditelj službe:
mr. sc. Sunčana Dundović, dipl. oec.

Voditelj Odjela za fakturiranje, obračun prihoda i otpust bolesnika:
Ivana Ličanin Dumenčić, dipl. oec.

Voditelj Odjela za administrativne poslove i naručivanje pacijenata:
Silvija Perić, mag. oec.

Služba za tehničke poslove:

Voditelj službe:
Zorislav Guttler, mag. ing. traff.

Služba za informatiku:

Voditelj službe:
Željko Szep, dipl. oec.

Služba za poslove nabave:

Voditelj službe:
Boris Flegar, dipl. oec.

Služba za uslužne djelatnosti:

Voditelj službe:

Služba za unutarnju reviziju:

mr. sc. Predrag Dotlić, dipl. oec.

Djelatnost službi:

U službama se obavljaju poslovi uredskog poslovanja, administrativno stručni poslovi za potrebe tijela upravljanja i za potrebe raznih povjerenstava, poslovi zastupanja Bolnice pred sudovima, izrađuju se normativni akti i ugovori, prati se razvoj medicinskog prava te se ta saznanja nastoji što kvalitetnije inkorporirati u funkcioniranje Bolnice, obavljaju se poslovi u vezi sa zapošljavanjem radnika, pravima, obvezama i odgovornostima radnika iz radnih odnosa, vode se propisane evidencije i očevidnici i ostali pomoćni poslovi.