Zavod za dječju i adolescentnu psihijatriju

Pročelnik Zavoda:

prof. prim. dr. sc. Katarina Dodig Ćurković, dr. med., specijalist psihijatrije, subspec. dječje i adolescentne psihijatrije, subspec. forenzičke psihijatrije
e-mail: dodig-curkovic.katarina@kbo.hr

v.d. Glavna sestra Zavoda:

Marina Krivić, bacc. med. techn.
e-mail: krivic.marina@kbco.hr

Administrator – kontrolor:

Filip Srzentić
tel: +385 31 211 750

Naručivanje bolesnika:

Bolesnici se mogu naručiti na sljedeći način:
– direktno na navedenoj lokaciji (donijeti zdravstvenu iskaznicu i uputnicu doktora primarne zdravstvene zaštite i nalaz specijalista)
– putem telefona (osobno)
– putem elektronske pošte – e-mail (u privitku dostaviti skeniranu uputnicu doktora primarne zdravstvene zaštite odnosno skenirani nalaz doktora specijaliste s indiciranom zdravstvenom uslugom)
– putem telefaksa (poslati presliku uputnice doktora primarne zdravstvene zaštite ili presliku nalaza doktora specijaliste s indiciranom zdravstvenom uslugom uz kontakt telefon pacijenta)

tel: +385 31 211 752  svaki radni dan od 12:00 do 14:00 sati
e-mail: tustonjic.mila@kbco.hr
fax: +385 31 211 750
Odgovorna osoba: Mila Tustonjić

Liječnici Zavoda:

Domagoj Benić, dr. med. (specijalista psihijatar, uža specijalizacija dječja i adolescentna psihijatrija)
Vlatka Kovač, dr. med. (specijalista psihijatar, uža specijalizacija dječja i adolescentna psihijatrija)
Rogulja Stanislav, dr. med. ( specijalist psihijatrije)

Groznica Hržić Ivana (specijalizant iz dječje i adolescentne psihijatrije)
Andraković Zlatna (specijalizant iz dječje i adolescentne psihijatrije)
Bježančević Marina (specijalizant psihijatrije)
Krešimir Melnik (specijalizant iz dječje i adolescentne psihijatrije)

Pedagog: Vesna Lovaković, prof.
Psiholozi: Sanja Jandrić, mag. psych.,  Ana Vila, mag. psych.
Logoped: Petra Horvat, mag. logoped
Radni terapeut: Tea Penić, bacc. therap. occup