2021

Plan nabave

Plan nabave Kliničkog bolničkog centra za 2021 godinu

Registar ugovora 

Izvješće o provedenim postupcima u 2021. godini

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

1) Poziv na prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave: MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL – RUKAVICE za potrebe KBC-a Osijek, VV-21/25

1.1) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju: MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL – RUKAVICE za potrebe KBC-a Osijek, VV-21/25

2) Poziv na prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave – UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA TRAUMATOLOGIJU KBC-a OSIJEK, VV-21/5

 

Postupci jednostavne nabave za robu i usluge do 200.000,00 kn (bez PDV-a) i radove do 500.000,00 kn (bez PDV-a)

1) Poziv za dostavu ponuda: OSOBNA RAČUNALA za potrebe KBC-a Osijek, JN-21/5

2) Poziv za dostavu ponuda: USLUGE USKLAĐIVANJA KBC OSIJEK, KAO IDENTIFICIRANOG OPERATERA KLJUČNIH USLUGA U SEKTORU ZDRAVSTVA, SA ZAHTJEVIMA ZAKONA I UREDBE O KIBERNETIČKOJ SIGURNOSTI KOJE UKLJUČUJU IMPLEMENTACIJU SIGURNOSNIH MJERA IZ SLJEDEĆIH PODRUČJA – UPRAVLJANJE SIGURNOŠĆU MREŽNIH INFORMACIJSKIH SUSTAVA, – UPRAVLJANJE RIZICIMA, – ZAŠTITA KLJUČNIH SUSTAVA za potrebe KBC-a Osijek, JN-21/157

3) Poziv za dostavu ponuda: LASERSKI IZVOR SVJETLA ZA KIRURŠKI STUP LAPAROSKOPSKI 4K – JN-21/7

4.) Poziv za dostavu ponuda: Medicinski potrošni materijal za maksilofacijalnu kirurgiju, JN-21/169

5.) Poziv za dostavu ponuda: Usluga prijevoza i kremiranja patološkog otpada za potrebe KBC-a Osijek, JN-21/74

 

Javni pozivi

Javni poziv za dostavu ponuda: USLUGA SAKUPLJANJA I ZBRINJAVANJA NEOPASNOG OTPADA – 2021

Služba za poslove nabave Kliničkog bolničkog centra Osijek

Kontakti

 

OBAVIJEST O SPREČAVANJU SUKOBA INTERESA

 

Sukladno članku 80. stavku 2. točki 1.  Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) objavljujemo gospodarske subjekte s kojima su predstavnici naručitelja iz članka 76. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi i/ili osobe povezane s predstavnicima naručitelja, definirane člankom 77. stavkom 1. Zakona o javnoj nabavi, u sukobu interesa:

  1. MIPES consulting, obrt za usluge, F. Šepera 14, 31431 Čepin
  2. Dom zdravlja Osijek, Park kralja Petra Krešimira IV. 6, 31000 Osijek
  3. Cesting d.o.o., Vinkovačka cesta 63a, 31000 Osijek

Klinički bolnički centar Osijek, u skladu s načelima Zakona o javnoj nabavi (“NN” broj 120/16), poduzima potrebne aktivnosti radi provedbe postupaka javne nabave, utemeljenih na načelu tržišnog natjecanja, načelu jednakog tretmana, načelu zabrane diskriminacije, načelu uzajamnog priznavanja, načelu razmjernosti i načelu transparentnosti.

Pravilnik o provedbi nabave robe, usluga i radova na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi