2023

Plan nabave

Plan nabave Kliničkog bolničkog centra Osijek za 2023. godinu

1. izmjene i dopune Plana nabave Kliničkog bolničkog centra Osijek za 2023. godinu

2. izmjene i dopune Plana nabave Kliničkog bolničkog centra Osijek za 2023. godinu

3. izmjene i dopune Plana nabave Kliničkog bolničkog centra Osijek za 2023. godinu

Registar ugovora

Izvješće o provedenim postupcima u 2023. godini

Postupci zajedničke nabave čije je središnje tijelo Klinički bolnički centar Osijek

1) Prethodno savjetovanje u postupku zajedničke nabave potrošnog materijala za otorinolaringologiju za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj
1.1) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju u postupku zajedničke nabave potrošnog materijala za otorinolaringologiju za zdravstvene ustanove u RH
2) Prethodno savjetovanje u postupku zajedničke nabave kirurškog šivaćeg materijala za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj 
2.1) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju – kirurški šivaći materijal
3.) Prethodno savjetovanje u postupku zajedničke nabave katetera, drenova, sondi i kanila za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj
3.1.) Izvješće o prethodnom savjetovanju – Kateteri, drenovi, sonde i kanile

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
1. Poziv za savjetovanje – Usluga cjelovitog održavanja kapitalnih medicinskih uređaja proizvođača „Siemens“ koji su u upotrebi u KBC-u Osijek, VV-23-45
1.1) Izvješće prethodnog savjetovanja
2. Poziv na prethodno savjetovnje – Usluga cjelovitog održavanja medicinskih uređaja „Philips“ koji su u upotrebi u KBC-u Osijek, VV-23/50
2.1) Izvješće prethodnog savjetovanja

3.) Poziv na prethodno savjetovanje – Lijekovi s djelovanjem na krv i krvotvorne organe, VV-23/4

3.1.) Izvješće o prethodnom savjetovanju – Lijekovi s djelovanjem na krv i krvotvorne organe

4.) Poziv na prethodno savjetovanje – Endoskopski 4K stup za gastroenterologiju, VV-23/37
4.1.) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju – Endoskopski stup 4K za gastroenterologiju

5. Poziv na prethodno savjetovanje RADIOLOŠKA OPREMA, VV-23-54
5.1) Izvješće o prethodnom savjetovanju u postupku javne nabave radiološke opreme za potrebe KBC-a Osijek

6. Poziv na prethodno savjetovanje – Složivi ubrusi za ruke za držače ubrusa i toaletni papir za držače toaletnog papira
6.1. Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju – Složivi ubrusi za ruke za držače ubrusa i toaletni papir za držače toaletnog papira

7. Nacrt dokumentacije o nabavi – NABAVA OPREME ZA DNEVNE BOLNICE I DNEVNE KIRURGIJE TE OBJEDINJENI HITNI BOLNIČKI PRIJEM

7.1. Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju – NABAVA OPREME  ZA DNEVNE BOLNICE I DNEVNE KIRURGIJE TE OBJEDINJENI HITNI BOLNIČKI PRIJEM U 15 GRUPA

8) Poziv na prethodno savjetovanje: NADOGRADNJA MR UREĐAJA MAGNETOM AVANTO NA NOVU HARDVERSKU I SOFTVERSKU PLATFORMU za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek, evidencijski broj nabave: VV-23/16

8.1) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju: NADOGRADNJA MR UREĐAJA MAGNETOM AVANTO NA NOVU HARDVERSKU I SOFTVERSKU PLATFORMU za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek, evidencijski broj nabave: VV-23/16

9.) Poziv na prethodno savjetovanje – PET/CT uređaj, evid.br. nabave: VV-23/55

9.1.) Izvješće o prethodnom savjetovanju – PET/CT uređaj, evid.br. nabave: VV-23/55

10. Poziv na prethodno savjetovanje: NAMJEŠTAJ PO MJERI ZA OPREMANJE NOVE ZGRADE OHBP/DB/DK
10.1. Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju – NAMJEŠTAJ PO MJERI ZA OPREMANJE NOVE ZGRADE OHBP/DB/DK KBC-a Osijek

11. Poziv na prethodno savjetovanje – Usluga održavanja uređaja Drager
11.1) Izvješće o prethodnom savjetovanju – Usluga održavanja uređaja Drager

12.) Poziv na prethodno savjetovanje: POTROŠNI MATERIJAL ZA SEKVENCIONIRANJE I AUTOMATIZIRANU ELEKTROFORETSKU PROVJERU KVALITETE NUKLEINSKIH KISELINA za potreba KBC-a Osijek, evidencijski broj nabave: VV-23/57

12.1) Izvješće o prethodno provedenom savjetovanju: POTROŠNI MATERIJAL ZA SEKVENCIONIRANJE I AUTOMATIZIRANU ELEKTROFORETSKU PROVJERU KVALITETE NUKLEINSKIH KISELINA za potreba KBC-a Osijek, evidencijski broj nabave: VV-23/57

13.) Poziv na prethodno savjetovanje – Usluga cjelovitog održavanja linearnog akceleratora (model: Clinac iX), VV-23/60
13.1) Izvješće o prethodnom savjetovanju  

14) Poziv na prethodno savjetovanje u postupku javne nabave testova i potrošnog materijala za transfuziologiju za potrebe KBC-a Osijek

15.) Poziv na prethodno savjetovanje – Rekonstrukcija zgrade Zavoda za dermatologiju i venerologiju KBC-a Osijek – druga faza
15.1) Izvješće o prethodnom savjetovanju – Rekonstrukcija zgrade Zavoda za dermatologiju i venerologiju KBC-a Osijek – druga faza

16.) Poziv na prethodno savjetovanje: USLUGA ODVOZA I ZBRINJAVANJA ZARAZNOG OTPADA za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek, evidencijski broj nabave: VV-23/48

16.1) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju: USLUGA ODVOZA I ZBRINJAVANJA ZARAZNOG OTPADA za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek, evidencijski broj nabave: VV-23/48

17.) Poziv na prethodno savjetovanje – OPREMA ZA DNEVNE BOLNICE I DNEVNE KIRURGIJE TE OBJEDINJENI HITNI BOLNIČKI PRIJEM – STRECHERI I MEDICINSKI NAMJEŠTAJ 
17.1) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju – OPREMA ZA DNEVNE BOLNICE I DNEVNE KIRURGIJE TE OHBP- STRECHERI I MEDICINSKI NAMJEŠTAJ

18.) Poziv na prethodno savjetovanje – Složivi ubrusi za ruke za držače ubrusa i toaletni papir za držače toaletnog papira
18.1.) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju – Složivi ubrusi za ruke za držače ubrusa i toaletni papir za držače toaletnog papira

19.) Poziv na prethodno savjetovanje – SVJEŽE MESO, VV-23-20

19.1) IZVJEŠĆE o provedenom Savjetovanju – Svježe meso

20.) Poziv na prethodno savjetovanje – Ostali prehrambeni proizvodi VV-23/62

20.1) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju – OSTALI PREHRAMBENI PROIZVODI

21.) Prethodno savjetovanje u postupku javne nabave radiofarmaka za potrebe PET/CT-a
21.1.) Izvjećše o provedenom prethodnom savjetovanju u postupku javne nabave radiofarmaka za potrebe PET/CT-a


Postupci jednostavne nabave za robu i usluge do 200.000,00 kn (bez PDV-a) i radove do 500.000,00 kn (bez PDV-a)

1.) Poziv za dostavu ponude: Usluga najma uređaja za sprečavanje nastanka biootpada za potrebe KBC-a Osijek, evidencijski broj nabave JN-23/15

2.) Poziv za dostavu ponude: APLIKACIJA ZA UPRAVLJANJE DOZOM I ISPISIVANJEM REZULTATA NA RIS ANALIZU za potrebe KBC-a Osijek, evidencijski broj nabave: JN-23/26 – PONIŠTENO

3.) ISPRAVAK Poziva za dostavu ponude Usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

4. Poziv za dostavu ponuda _Usluga sanitarnih pregleda radnika

5.) Poziv za dostavu ponuda – Usluga najma stomatološke jedinice (2 kom), JN-23-214

6.) Poziv za dostavu ponuda_SMRZNUTA PECIVA_JN-23-164

7) Poziv za dostavu ponuda: USLUGA ODVOZA I ZBRINJAVANJA NEOPASNOG OTPADA KB 19 02 10 za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek, evidencijski broj nabave: JN-23/244

8.) Poziv za dostavu ponuda: MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA MAKSILOFACIJALNU KIRURGIJU za potrebe KBC-a Osijek, evidencijski broj nabave: JN-23/13

9.) Poziv za dostavu ponuda – Revizija projekata – “Unapređenje objedinjenog hitnog bolničkog prijema u sklopu KBC-a Osijek” i “Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija u sklopu KBC-a Osijek” financiranih sredstvima Europske unije, JN-23/310

10.) Poziv za dostavu ponuda: USLUGA PRIJEVOZA I KREMIRANJA PATOLOŠKOG OTPADA za potrebe KBC-a Osijek, evidencijski broj nabave: JN-23/61

Javni pozivi

1.) Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora namijenjenog ugostiteljskoj djelatnosti na Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Bizovac – PONIŠTENO

2.) Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora namijenjenog ugostiteljskoj djelatnosti na Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Bizovac

3.) Javni natječaj za prodaju teretnog vozila s ceradom (Citroën Jumper OS 806 EP)

Istraživanje tržišta

Služba za poslove nabave Kliničkog bolničkog centra Osijek

Kontakti

OBAVIJEST O SPREČAVANJU SUKOBA INTERESA: 

Sukladno članku 80. stavku 2. točki 1.  Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/2016 i 114/2022, u daljnjem tekstu: ZJN 2016) objavljujemo gospodarske subjekte s kojima su predstavnici naručitelja iz članka 76. stavka 2. ZJN 2016 i/ili osobe povezane s predstavnicima naručitelja, definirane člankom 77. stavkom 1. ZJN 2016, u sukobu interesa:

  1. MIPES Consalting, obrt za usluge, Županijska 11, 31000 Osijek
  2. MIPES d.o.o, K. F. Šepera 14, 31431 Čepin
  3. Dom zdravlja Osijek, Park kralja Krešimira IV. 6, 31000 Osijek
  4. Cesting d.o.o., Vinkovačka cesta 63a, 31000 Osijek
  5. Poliklinika Sveti Ante d.o.o., Zrinjevac 4, 31000 Osijek
  6. Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek, Tadije Smičiklasa 2, 31000 Osijek
  7. Miss Divine, obrt za trgovinu, K. F. Šepera 14, 31431 Čepin

Klinički bolnički centar Osijek u skladu s načelima ZJN 2016 poduzima potrebne aktivnosti radi provedbe postupaka javne nabave, utemeljenih na načelu tržišnog natjecanja, načelu jednakog tretmana, načelu zabrane diskriminacije, načelu uzajamnog priznavanja, načelu razmjernosti i načelu transparentnosti.

Pravilnik o provedbi nabave robe, usluga i radova na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi
Izmjena i dopuna Pravilnika o provedbi nabave robe, usluga i radova na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi