2020

Plan nabave
Plan nabave Kliničkog bolničkog centra Osijek za 2020. godinu
1. izmjene i dopune Plana nabave Kliničkog bolničkog centra Osijek za 2020. godinu 
II. izmjene i dopune Plana nabave Kliničkog bolničkog centra Osijek za 2020. godinu

 

Registar ugovora 

Izvješće o provedenim postupcima u 2020. godini

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
30.) Poziv na prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave usluge održavanja svih aparata proizv. Draeger
30.1) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju-Usluge preventivnog održavanja svih aparata proizvođača Draeger
29) Poziv na prethodno savjetovanje u otovorenompostupku javne nabave ugradbenog i potrošnog materijala za ortopediju
29.1) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju u postupku javne nabave: Ugradbeni i potrošni materijal za ortopediju, VV-20/15
28) Prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave ugradbenog i potrošnog materijala za intervencijsku kardiologiju
28.1) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju – Ugradbeni i potrošni materijal za intervencijsku kardiologiju
27) Prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave potrošnog materijala za elektrofiziologiju srca za potrebe KBC-a Osijek
27.1) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju u otvorrenom postupku javne nabave potrošnog materijala za elektrofiziologiju srca
26) Prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave lijekova s djelovanjem na krv i krvotvorne organe za potrebe KBC-a Osijek
26.1) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju u otovrenom postupku javne nabava lijekova s djelovanjem na krv i krvotvorne organe za potrebe KBC-a Osijek

25.1) Izvješće provedenom prethodnom savjetovanju u otvorenom postupku javne nabave Kirurškog konca za potrebe KBC-a Osijek
25.) ISPRAVAK Poziva na prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave Kirurškog konca za potrebe KBC-a Osijek
24) Poziv na prethodno savjetovanje u otvorrenom postupku javne nabave infuzijskih otopina za potrebe KBC-a Osijek
24.1) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju u otvorenom postupku javne nabave infuzijskih otopina za potrebe KBC-a Osijek
23) Poziv na prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave lijekova za probavni sustav i metabolizam
23.1) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju u postupku javne nabave lijekova za probavni sustav i metabolizam
22) Poziv na prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave lijekova za zloćudne bolesti i imunomodulatori za potrebe KBC-a Osijek
22.1) Izvješće o prethodnom savjetovanju u otvorenom postupku javne nabave lijekova za zloćudne bolesti i imunomodulatori za potrebe KBC-a Osijek
21) Poziv na prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave antibiotika za potrebe KBC-a Osijek
21.1) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju u otvorenom postupku javne nabave antibiotika za potrebe KBC-a Osijek
20) Poziv na prethodno savjetovanje: UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA NEUROKIRURGIJU za potrebe KBC-a Osijek, VV-20/34
20.1) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju: UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA NEUROKIRURGIJU za potrebe KBC-a Osijek, VV-20/34
19.) Izmjena prethodnog savjetovanja-Jednokratne medicinsko-kirurške maske
19.1) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju u postupku javne nabave jednokratnih medicinsko-kirurških maski
18.) Poziv na prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave elektrostimulatora srca za potrebe KBC-a Osijek
18.1) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju u postupku javne nabave elektrostimulatora srca za potrebe KBC-a Osijek
17.) Poziv na prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave Reagensa i potrošnog materijala za biokemijske pretrage za potrebe KBC-a Osijek
17.1) IZVJEŠĆE o provedenom Savjetovanju – biokemijske pretrage
16.) Poziv na prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave Prehrambeni proizvodi – Svježe meso za potrebe KBC-a Osijek
16.1) IZVJEŠĆE o provedenom Savjetovanju – Svježe meso
15.) Poziv na prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave CT uređaja za potrebe KBC-a Osijek
15.1.) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju u postupku javne nabave: CT uređaj
14) Poziv na prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave testova i potrošnog materijala za transfuziologiju za potrebe KBC-a Osijek
14.1) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju u postupku javne nabave Testova i potrošnog materijala za transfuziologiju za potrebe KBC-a Osijek
13) Poziv na prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave potrošnog materijala za intervencijsku gastroenterologiju za potrebe KBC-a Osijek
13.1) Izvješće o provedenm prethodnom savjetovanju u postupku javne nabave potrošnog materijala za intervencijsku gastroenterologiju
12.) Poziv za prethodno savjetovanje – Usluga cjelovitog održavanja LA za potrebe KBC-a Osijek
12.1) Izvješće o provedenom prethodnom savjetoavnju u otvorenom postupku javne nabave Usluge cjelovitog održavanja LA za potrebe KBC-a Osijek
11.) Poziv za prethodno savjetovanje: MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU za potrebe KBC-a Osijek, VV-20/23
11.1) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju: MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek, VV-20/23
10.) Prethodno savjetovanje u postupku javne nabave usluge izrade studije izvedivosti/ isplativosti i analiza troškova i koristi
10.1) Izvješće o provedenom savjetovanju u otvorenom postupku javne nabave usluge izrade studije izvedivosti/ isplativosti i analiza troškova i koristi za projekt “Izgradnja novog KBC-a Osijek”
9.) II. prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave obnovljivih izvora energije za pametno održive zdravstvene centre (Projekt “RESCUE”)
9.1) Izvješće o ponovljenom savjetovanju u postupku javne nabave obnovljivih izvora energije za pametno održive zdravstvene centre (Projekt “RESCUE”)
8.) II. prethodno savjetovanje: BOLNIČKI ELEKTRIČNI KREVETI, VV-20/3
8.1) Izvješće II. prethodno savjetovanje: BOLNIČKI ELEKTRIČNI KREVETI, VV-20/3
7.) Poziv na savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave: BOLNIČKI KREVETI za potrebe KBC-a Osijek, VV-20/3
7.1) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju: BOLNIČKI ELEKTRIČNI KREVETI za potrebe KBC-a Osijek, VV-20/3
6.) Poziv na prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave Usluge cjelovitog održavanja kapitalnih medicinskih uređaja proizvođača SIEMENS
6.1) IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU – ODRŽAVANJE SIEMENS
5.) Poziv na prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave medicinskog potrošnog materijala za perkutanu ugradnju arteficijelne aortalne valvule (TAVI)
5.1) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju u postupku javne nabave medicinskog potrošnog materijala za perkutanu ugradnju arteficijelne aortalne valvule (TAVI)
4.) Prethodno savjetovanje u postupku javne nabave vrećica za krv
4.1.) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju u otvorenom postupku javne nabave vrećica za krv
3.) ISPRAVAK poziva na prethodno savjetovanje-Uređaj za neurokiruršku navigaciju 

3.1.) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju-Uređaj za neurokiruršku navigaciju
3.a) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju u postupku javne nabave neurokirurškog operacijskog mikroskopa
2.) ISPRAVAK poziva za prethodno savjetovanje u postupku javne nabave neurokirurškog operacijskog mikroskopa
1)  Poziv na prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave dijalizatora i ostalog potrošnog materijala
1.a)Izvješće o provedenom savjetovanju u postupku javne nabave dijalizatora i ostalog potrošnog materijala za hemodijalizu

 

 

Postupci jednostavne nabave za robu i usluge do 200.000,00 kn (bez PDV-a) i radove do 500.000,00 kn (bez PDV-a)
Poziv za dostavu ponuda – Usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
Poziv za dostavu ponuda-Usluge promidžbe i vidljivosti projekta-Centar za edukacije, rano otkrivanje i prevenciju bolesti novotvorina OBŽ
Poziv za dostavu ponuda – Vodoinstalaterski materijal
Poziv za dostavu ponuda – Usluga odvoza patološkog otpada
Poziv za dostavu ponuda – Dezinficijeci i deterdženti za endoskopske perilice

Poziv za dostavu ponuda: USLUGA ODVOZA I ZBRINJAVANJA BIORAZGRADIVOG OTPADA KB 20 01 08, JN-20/233
Poziv za dostavu ponuda – Održavanje postrojenja za demineralizaciju vode
Poziv za dostavu ponuda – Kutije za igle za potrebe KBC-a Osijek
Poziv za dostavu ponuda – Perilica za laboratorijsko posuđe s dodatnim elementima
I. izm. poziva za dostavu ponuda-Konvekcijske pećnice za pripremu hrane

Poziv za dostavu ponuda-Godišnji servis rashladnog uređaja York YR WC WBT 3550C
Poziv za dostavu ponuda: USLUGA ODVOZA I ZBRINJAVANJA OTPADA KB 19 02 10 za potrebe KBC-a Osijek, JN-20/216.1
Poziv za dostavu ponude u postupku jednostavne nabave perilice za laboratorijsko posuđe sa dodatnom opremom
Poziv za dostavu ponuda-Kemijsko čišćenje izmjenjivača topline, hladnjaka, hladnjaka u klima komorama, rashladnih tornjeva i bojlera
Poziv za dostavu ponuda – Godišnji servis rashladnog uređaja York YR WC WBT 3550C
Poziv za dostavu ponuda _Usluga sanitarnih pregleda
Poziv za dostavu ponuda – Video EEG uređaj
Poziv za dostavu ponuda – Godišnji servis srednjih rashladnih uređaja
Poziv za dostavu ponuda – Filteri za klimatizaciju za potrebe KBC-a Osijek
Poziv za dostavu ponuda: USLUGA ODVOZA I ZBRINJAVANJA OTPADA KB 19 02 10 za potrebe KBC-a Osijek, JN-20/216
Poziv za dostavu ponuda – Servisni pregled – Revizija 5 trafostanica
Poziv za dostavu ponuda – Godišnji servis malih rashladnih uređaja
Poziv za dostavu ponuda -1. ispravak SUHOMESNATI PROIZVODI
1. izmjena poziva za dostavu ponuda – Industrijski stroj za pranje rublja
Poziv za dostavu ponuda – SMRZNUTA PECIVA
1. Izmjena poziva za dostavu ponuda – Sterilne medicinske rukavice
Poziv za dostavu ponuda – Sterilne medicinske rukavice
Poziv za dostavu ponuda – Laserski uređaj za medicinske potrebe KBC-a Osijek
Poziv za dostavu ponuda – Sustav za video impulsni test glave (Video HIT uređaj)
1. Izmjena Poziv za dostavu ponuda-Motorno vozilo za prijevoz rublja

Poziv za dostavu ponuda-Motorno vozilo za prijevoz rublja

Poziv za dostavu ponuda-Operacijsko dvostruko svjetlo

Poziv za dostavu ponuda-Uređaj Biofeedback

Poziv za dostavu ponuda: PISAČI za potrebe KBC-a Osijek, JN-20/30

 

Javni pozivi

Javni natječaj za prodaju – Uređaj Autoklav ESCHMANN
Javni natječaj za davanje u zakup dva zemljišta namijenjena za postavljanje kioska
Natječaj za prodaju – Radno vozilo Viličar Linde H 15 T
Javni poziv za dostavu ponuda za nabavu: USLUGA SAKUPLJANJA I ZBRINJAVANJA NEOPASNOG OTPADA, proizvodnog otpada Kliničkog bolničkog centra Osijek – 2020