Zavod za dermatologiju i venerologiju

v.d. Pročelnik zavoda:

Marija Šola, dr. med.

v.d. Glavna sestra zavoda:

Božica Kurtović, mag. med. techn.

Administrator – kontrolor:

Tatjana Fišer
tel: +385 31 512 426

Naručivanje bolesnika:

Bolesnici se naručuju na sljedeći način:
– liječnik obiteljske medicine
– direktno na navedenoj lokaciji (donijeti zdravstvenu iskaznicu i uputnicu doktora primarne zdravstvene zaštite i nalaz specijalista)
– putem telefona (osobno)
– putem elektronske pošte – e-mail (u privitku dostaviti skenirani nalaz doktora specijaliste s indiciranom zdravstvenom uslugom, a ako je postupak zahtjevan od strane liječnika obiteljske medicine, u mailu navesti Vaše osobne podatke: ime i prezime, datum rođenja, MBO, zajedno s brojem telefona ili e-adresom na koju želite primiti potvrdu o narudžbi)

Dokumentacija potrebna za naručivanje:
– uputnica odabranog liječnika obiteljske medicine (tzv. crvena uputnica) ili interna uputnica liječnika specijalista

Za naručivanje za alergološko testiranje (ev. prick test na nutritivne alergene ili inhalacione alergene, epikutani test):
– preporuka liječnika specijalista za traženi postupak
– uputnica odabranog liječnika obiteljske medicine (tzv. crvena uputnica A2 i A3 ili D1 uputnica) ili interna uputnica liječnika specijalista

U razdoblju od mjeseca lipnja do mjeseca rujna alergološka testiranja NE RADIMO.

tel: +385 31 512 423 svaki radni dan od 12:00 do 14:00 sati
e-mail: dermatologija.narucivanje@kbco.hr
Odgovorne osobe: Renata Laferton, Katica Barić

Posjete bolesnicima:

– radnim danom: od 16:00 do 17:00 sati
– nedjeljom i praznikom: od 10:00 do 12:00 sati, te od 16:00 do 18:00 sati

Nakon proglašenja kraja epidemije COVID-19 dozvoljavaju se posjete, a u svrhu zaštite hospitaliziranih bolesnika preporučeno je 1-2 posjetitelja po bolesniku i obavezno nošenje zaštitne maske.