Zavod za dermatologiju i venerologiju

v.d. Pročelnik zavoda:

Marija Šola, dr. med.

v.d. Glavna sestra zavoda:

Božica Kurtović, mag. med. techn.

Administrator – kontrolor:

Tatjana Fišer
tel: +385 31 512 426

Naručivanje bolesnika:

Bolesnici se mogu naručiti na sljedeći način:
– direktno na navedenoj lokaciji (donijeti zdravstvenu iskaznicu i uputnicu doktora primarne zdravstvene zaštite i nalaz specijalista)
– putem telefona (osobno)
– putem elektronske pošte – e-mail (u privitku dostaviti skeniranu uputnicu doktora primarne zdravstvene zaštite odnosno skenirani nalaz doktora specijaliste s indiciranom zdravstvenom uslugom)
– putem telefaksa (poslati presliku uputnice doktora primarne zdravstvene zaštite ili presliku nalaza doktora specijaliste s indiciranom zdravstvenom uslugom uz kontakt telefon pacijenta)

tel: +385 31 512 423 svaki radni dan od 12:00 do 14:00 sati
e-mail: laferton.renata@kbco.hr, baric.katica@kbco.hr
fax: +385 31 512 433
Odgovorne osobe: Renata Laferton, Katica Barić

Posjete bolesnicima:

– radnim danom: od 16:00 do 17:00 sati
– nedjeljom i praznikom: od 10:00 do 12:00 sati, te od 16:00 do 18:00 sati

Nakon proglašenja kraja epidemije COVID-19 se dozvoljavaju posjete, a u svrhu zaštite hospitaliziranih bolesnika preporučeno je 1-2 posjetitelja po bolesniku i obavezno nošenje zaštitne maske.