Klinika za onkologiju

v.d. Predstojnik klinike:

doc. dr. sc. Ilijan Tomaš, dr. med.

v.d. Glavna sestra klinike:

Nada Rimac, mag. med. techn.

Administrator – kontrolor:

Nada Tolj
tel: +385 31 511 490

Organizacija rada na Klinici za onkologiju

KONTROLNI PREGLED 

Preporučuje se obavljanje kontrolnih  pregleda koji ne zahtijevaju  dolazak bolesnika u kontrolnu ambulantu  u dogovoru s liječnikom obiteljske medicine i slanjem A5 uputnice uz koju je potrebno poslati u prilogu sve pretrage koje je bolesnik obavio. Na uputnicu upisati ime onkologa kod kojeg se bolesnik kontrolira.

U slučaju potrebe dolaska na kontrolni pregled  potrebno se prethodno telefonski  naručiti.

Telefon: 031/511-492 svaki radni dan od 12:00 do 14:00 sati

PRVI PREGLED  

Nastavlja se naručivanje bolesnika na prvi pregled – putem mail-a:  onk.prvi.pregled@kbco.hr , molimo poslati uputnicu i odgovarajuće nalaze i telefonski kontakt, naknadno će im se javiti datum dolaska na Zavod za onkologiju

Telefon: 031/511-492 svaki radni dan od 12:00 do 14:00 sati

POSJETE

Nakon proglašenja kraja epidemije COVID-19 se dozvoljavaju posjete, a u svrhu zaštite hospitaliziranih bolesnika preporučeno je 1-2 posjetitelja po bolesniku i obavezno nošenje zaštitne maske.

VRIJEME POSJETA

RADNIM DANOM, VIKENDOM I PRAZNIKOM   OD 16:00 – 17:00 SATI

POVIJEST I DJELATNOST:

Zavod za onkologiju datira od 1969.godine, 2016.godine obavljena je rekonstrukcija Zavoda te sagrađen novi kat.
Osnovna djelatnost Zavoda je specifično onkološko liječenje sustavnom terapijom i radioterapijom. Liječenje bolesnika se provodi u bolničkim kao i u ambulantnim uvjetima u Dnevnoj bolnici.

Na Zavodu raspolažemo sa 42 kreveta za stacionarno liječenje gdje se provodi aktivno onkološko liječenje bolesnika sustavnom terapijom (kemoterapija, biološka terapija,
imunoterapija) kao i radioterapijom.
Dnevna bolnica raspolaže s 13 kreveta gdje se prvenstveno provodi aplikacija sustavne terapije i evaluacija u tijeku liječenja.

Od 2015.godine u suradnji sa Bolničkom ljekarnom u potpunosti se koristi aplikativni sustav za propisivanje i pripravu citostatske terapije (CATO). Sustav omogućuje propisivanje individualnog plana liječenja za pojedinog bolesnika s visokom točnosti doze lijeka koja se priprema u centralnoj pripravi citostatika te omogućava efikasnije liječenje i praćenje liječenja naših bolesnika.
Implementacijom ovog sustava priključili smo se većim onkološkim centrima u zemljama zapadne Europe te smo prvi onkološki centar u Republici Hrvatskoj koji je uveo takav sustav liječenja.
U suradnji s međunarodnim tvrtkama za praćenje i ispitivanje lijekova, na našem Zavodu se provode klinička istraživanja u sklopu međunarodnih multicentričnih randomiziranih ispitivanja novih lijekova.

Od 2011. godine provodi se konformalna 3D radioterapija uz prethodnu simulaciju na CT simulatoru.
Nakon dugogodišnje pauze od 2015.godine provodi se liječenje HDR brahiterapijom.
Od 2018. godine instaliran je trenutno najmoderniji linearni akcelerator (VARIAN) u sustavu javnog zdravstva te se na njemu provode najmodernije tehnike radioterapije kao što je lučna radioterapija (VMAT).
U suradnji s djelatnicima Jedinice za radiofiziku izrađuju se optimalani individualizirani planovi radioterapije naših bolesnika. Djelatnici Jedinice za radiofiziku skrbe i o kontroli kvalitete i ispravnosti uređaja za radioterapiju te obavljaju neophodna svakodnevna mjerenja
na uređajima za radioterapiju.

Liječnici specijalisti iz onkologije i radioterapije, te internističke onkologije zajedno s različitim profilima specijalista, ovisno o sijelu tumora, članovi su multidisciplinarnih stručnih timova; tima za bolesti dojke, tima za ginekološke tumore, tima za urogenitalne tumore, tima za gastroenterološke tumore, tima za tumore glave i vrata, tima za tumore kože, tima za tumore pluća.
Cijeli tim liječnika, medicinskih sestara i prvostupnika medicinske radiologije trajno se educira u Hrvatskoj i inozemstvu te na taj način neprestano implementira nove tehnologije i procedure u liječenju onkoloških bolesnika sustavnom terapijom i radioterapijom.