Zavod za liječenje probavnih, urogenitalnih i tumora glave i vrata

v.d. Voditelj Zavoda:

Mirela Šambić Penc, dr. med.

Glavna sestra Zavoda:

Zorka Rimac, mag. med. techn.