Zavod za liječenje malignih bolesti dojke, pluća, kože i rijetkih tumora

Voditelj Zavoda:

doc. dr. sc. Josipa Flam, dr. med.

Glavna sestra Zavoda:

Nikolina Dodlek, mag. med. techn.