Klinika za kirurgiju

v.d. Predstojnik klinike:

doc. dr. sc. Borna Kovačić, dr. med.
tel: +385 31 511 360
e-mail: kovacic.borna@kbco.hr

v.d. Glavna sestra klinike:

Manda Moržan, vms
tel: +385 31 511 301

Tajnik:

Vlasta Rupčić Pecnik, dipl. iur
tel: +385 31 511 363
fax: +385 31 512 179

Administrator – kontrolor:

Anica Eling
tel: +385 31 511 363

Informacije o stanju bolesnika Odjela za operirane bolesnike sa sumnjom na COVID mogu se dobiti na telefon 091/46-00-480 u vremenu od 14 – 15h

Naručivanje bolesnika:

Bolesnici se mogu naručiti na sljedeći način:
– direktno na navedenoj lokaciji (donijeti zdravstvenu iskaznicu i uputnicu doktora primarne zdravstvene zaštite i nalaz specijalista)
– putem telefona (osobno)
– putem elektronske pošte – e-mail (u privitku eventualno dostaviti skeniranu uputnicu ako je printana ili neki drugi dokaz da je puštena uputnica)

Telefon:+385 31  511 358 svaki radni dan od 12:00 do 14:00 sati
e-mail: kirurgija.narucivanje@kbco.hr
Odgovorna osoba: Antun Živković

U Poliklinici, tj. u kontrolnim ambulantama pojedinih odjela pregledavaju se bolesnici koji se naručuju za operaciju ili koji su operirani. Kirurške ambulante nalaze se u prizemlju nove zgrade Kirurgije: (dječja ambulanta, abdominalna ambulanta, torakalna ambulanta, plastična ambulanta, vaskularna ambulanta, kardiokirurška ambulanta i konzilijarna opća kirurška ambulanta).

Ambulante rade prema sljedećem rasporedu:

 

AmbulantaKontaktPonUtoSriČetPet
Ambulanta abdominalne kirurgije+385 31 511 3157:30 – 15:307:30 – 15:307:30 – 15:307:30 – 15:307:30 – 15:30
Ambulanta dječje kirurgije+385 31 511-3257:30 – 15:307:30 – 15:307:30 – 15:307:30 – 15:30
Vaskularna ambulanta+385 31 511 3237:30 – 15:307:30 – 15:307:30 – 15:307:30 – 15:30
Kardijalna ambulanta+385 31 511 3237:30 – 15:30
Torakalna ambulanta+385 31 511 3737:30 – 15:307:30 – 15:30
Plastično-rekonstruktivna ambulanta+385 31 511 3737:30 - 15:307:30 – 15:307:30 – 15:30
Konzilijarna opća kirurška ambulanta08:00 – 10:0008:00 – 10:0008:00 – 10:0008:00 – 10:0008:00 – 10:00

Djelatnost

Klinika za kirurgiju KBC Osijek ima 135 kreveta, 5 Zavoda, 3 klinička odjela i Dnevnu bolnicu s jednodnevnom kirurgijom (ambulante abdominalne – digestivne kirurgije, dječje, torakalne, plastične, vaskularne kirurgije, kardiokirurške ambulante i konzilijarno kirurške opće ambulante, dnevna bolnica dječje, plastične i abdominalne kirurgije te jednodnevna opća, dječja, torakalna, plastična i vaskularna kirurgija). U 7 operacijskih dvorana koje su moderno i kvalitetno opremljene izvodimo suvremene kirurške zahvate. Na Zavodima i kliničkim odjelima rade subspecijalisti pojedinih područja kirurgije koji rade usko specijalizirane kirurške zahvate, a nakon interdisciplinarne bolničke pripreme. Pregledi bolesnika prije operacije rade se u specijalističkim ambulantama, a raspored (tlocrti ambulanti) nalazi se u hodniku na ulazu u Kirurgiju.
Na Klinici za kirurgiju je zaposleno 47 kirurga (37 specijalista i 10 specijalizanata), 152 medicinskih sestara i tehničara, te 4 fizioterapeuta.
Klinika za kirurgiju je i nastavna baza Katedre za kirurgiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku i studenti sudjeluju u kliničkom radu na odjelima Klinike i operacijskim salama uz nadzor voditelja vježbi i odgovarajuću zaštitu privatnosti bolesnika.
Edukaciju na klinici provode studenti Studija sestrinstva Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek i đaci srednje Medicinske škole Osijek koji također sudjeluju na vizitama i u radu s bolesnicima uz svoje mentore.
Na Klinici se provode znanstvena istraživanja vezano uz medicinske postupke uz pristanak bolesnika i potvrdu Etičkog povjerenstva KBC Osijek. Brojke i činjenice: interdisciplinarna kooperacija svih medicinskih disciplina omogućava nam da pružimo kirurško liječenje kao mogućnost i kod vrlo kompliciranih slučajeva. Klinika za kirurgiju je poznata po velikom broju ekstenzivnih kirurških zahvata koji se svakodnevno uspješno izvode.

Povijest

Odjel za kirurgiju jedan je od najstarijih u Hrvatskoj. Pisani tragovi sežu 220 godina unazad. 1782. g. Anton Reinhard radi kao kirurg u Staroj gradskoj bolnici, 1902.g. Bartol Šušnik koji je u Pešti diplomirao kirurgiju. U novoj gradskoj bolnici od 1874.g. kirurški odjel radi primarni liječnik Ferdo Knopp, a od 1895.g. prvi specijalizirani kirurg Bela Fischer. Time je postavljen temelj dugoj kirurškoj tradiciji u ovom gradu, u koju su ugrađena imena Vatroslava Florschutza, Josipa Benčevića, Branka Miloševića i mnogih drugih. 1931.g. Kirurški odjel seli u novu, tada vrlo suvremenu zgradu. 1987. godine započela je gradnja nove zgrade za kirurgiju koja je dovršena i useljena 2000. godine.