Zavod za kardijalnu i torakalnu kirurgiju

v.d. Voditelj zavoda:

 

v. d. Glavna medicinska sestra zavoda:

Ivana Župan, bacc. med. techn.

Posjete bolesnicima:

– radnim danom: od 16-17 sati
– nedjeljom i praznikom: od 10-12 i od 16-18 sati

Kontakt:

tel: +385 31 511 337

Informacije o operativnim zahvatima za bolesnike:

OPERACIJA ANEURIZME ASCENDENTNE AORTE
OPERACIJA DISEKCIJE AORTE
OPERACIJA AORTALNOG ZALISKA (AVR)
OPERACIJA KORONARNIH KRVNIH ŽILA
OPERACIJA POPRAVKA MITRALNOG ZALISKA (MVP)
OPERACIJA ZAMJENE MITRALNOG ZALISKA (MVR)
OPERACIJA KARCINOMA JEDNJAKA
OPERACIJA TORAKALNE DRENAŽE
OPERACIJA TORAKOTOMIJE ZBOG RESEKCIJE PLUĆA
VIDEOSKOPSKI ASISTIRANA TORAKOSKOPSKA KIRURGIJA ( VATS )