Zavod za vaskularnu kirurgiju

Voditelj zavoda:

Krešimir Pinotić, dr. med.

v.d. Glavna medicinska sestra zavoda:

Adela Sabo, bacc.med.techn.

Posjete bolesnicima:

– radnim danom: od 16-17 sati
– nedjeljom i praznikom: od 10-12 i od 16-18 sati

Kontakt:

tel: +385 31 511 322

Informacije o operativnim zahvatima za bolesnike:

OPERACIJA AMPUTACIJE EKSTREMITETA
OPERACIJA ANEURIZME ABDOMINALNE AORTE
OPERACIJA FEMOROPOPLITEALNOG PREMOŠTENJA
OPERACIJA KAROTIDNE ENDARTEREKTOMIJE
OPERACIJA VARIKOZNOG SINDROMA