Zavod za vaskularnu kirurgiju

v.d. Voditelj zavoda:

doc. dr. sc. Tomislav Ištvanić,  dr. med.

v.d. Glavna medicinska sestra zavoda:

Adela Sabo, bacc.med.techn.

Posjete bolesnicima:

– radnim danom: od 16-17 sati
– nedjeljom i praznikom: od 10-12 i od 16-18 sati

Nakon proglašenja kraja epidemije COVID-19 se dozvoljavaju posjete, a u svrhu zaštite hospitaliziranih bolesnika preporučeno je 1-2 posjetitelja po bolesniku i obavezno nošenje zaštitne maske.

 

Kontakt:

tel: +385 31 511 322