Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju

v.d. Predstojnik kliničkog zavoda:

Franjo Katić, dr. med.

v. d. Glavni prvostupnik medicinske radiologije:

Tomislav Jovanić, mag. radiol. techn.
tel: +385 31 511 550

Tajnik:

Ivan Stažić, mag. oec.
tel: +385 31 511 541
fax: +385 31 512 217
Radno vrijeme tajništva: od 7:30 do 15:30 sati

Administrator – kontrolor:

Tomislav Lubina
tel: +385 31 511 542

Jedinica za centralno naručivanje pacijenata:

e-mail za naručivanje: enarucivanje@kbco.hr

Modaliteti naručivanja za zdravstvene usluge su:

1. Putem elektronskog naručivanja, email – enarucivanje@kbco.hr (u privitku dostaviti skeniranu uputnicu doktora primarne zdravstvene zaštite i skenirani nalaz specijaliste s indiciranom zdravstvenom uslugom)

2. Putem telefaxa – 031 512 254 ( poslati presliku uputnice doktora primarne zdravstvene zaštite i presliku nalaza doktora specijaliste s indiciranom zdravstvenom uslugom uz kontakt telefon pacijenta)

3. Direktno na navedenoj lokaciji Jedinice ( priložiti uputnicu doktora primarne zdravstvene zaštite i nalaz specijalista). Navedeni dokumenti moraju sadržavati ispravne podatke pacijenta: ime, prezime, adresu, telefon i MBO pacijenta.

Ovim putem možete napraviti i otkazivanje narudžbe.

Nedostatni podaci neće biti procesuirani te narudžba neće biti ostvarena!

Prilikom dolaska na pregled ili obavljanje pretrage za koju ste se naručili , obvezno morate ponijeti : uputnicu,  zdravstvenu iskaznicu i raspoloživu medicinsku dokumentaciju.

Povijest

Odjel za radiologiju i onkologiju osnovan je 1932. godine. Sadašnja zgrada se počela graditi 1968. godine, a u rad je puštena 1970. godine pod nazivom "Odjel za radiologiju i onkologiju". Krajem 1973. godine odjel je podijeljen na: Odjel za radiodijagnostiku i Odjel za onkologiju i radioterapiju. Prije osamostaljenja na odjelu je objedinjena djelatnost kako na dijagnostičkoj obradi pacijenata tako i u provođenju terapijskih postupaka sukladno raspoloživoj opremi. Podjelom odjela na dijagnostički i terapijski dio zanavlja se oprema tako da se proširuje lepeza dijagnostičkih postupaka (UZV, CT, MR pretrage, mamografije te specifičnih terapijskih uređaja: CO bomba, linearni akcelerator, simulatori za planiranje terapijskih postupaka). Prvi šef odjela je bila Katarina Divić, dr.med. specijalist-radiolog, a njegov je rukovoditelj bila od 1932. – 1946. godine. Od samog osnutka pa do današnjih dana veliki broj ljudi dao je nesebičan doprinos razvoju dijagnostičkih postupaka među kojima su najznačajniji: dr. Karlo Ornstein (rukovoditelj odjela od 1946. – 1959. godine) te dr. Ivo Bešlin (rukovoditelj odjela od 1959. – 1987.), pionirom moderne radiologije sa jasnim vizijama budućnosti u radiološkoj struci, koji je svojim nesebičnim zalaganjem uzdigao je Odjel za radiologiju na zavidnu razinu kako na domaćim tako i u širim međunarodnim razmjerima. Osnivanjem Medicinskog fakulteta u Osijeku liječnici našeg odjela aktivno su se uključili u nastavnu bazu istog te pridonijeli razvoju radiološke struke. Najistaknutiji među njima su prof.dr.sc. Krešimir Glavina, dr.med., doc. dr. Branka Kristek. dr.med., doc.dr.sc. Gordan Šarić, dr.med., mr. sc.dr. Otmar Rubin, mr.sc.dr. Zdravko Ivezić, dr.med., Tonći Mišević, dr.med. te ostali specijalisti-radiolozi. Naposljetku, treba spomenuti i Matu Hećimovića, glavnog inženjera medicinske radiologije odjela od 1954. – 2000. godine, koji je ustrojio prepoznatljiv rad radioloških asistenata koji su sustavno radili na stručnom usavršavanju sve do današnjih dana.