Upravno vijeće

Predsjednik Upravnog vijeća KBC Osijek:

Gordan Žanić, dipl. oec.

Članovi Upravnog vijeća:

izv. prof.  dr. sc. Hrvoje Mihalj, dr. med.
prof. prim. dr. sc. Ivan Požgain, dr. med.
Dubravko Kučinac, dipl. iur.