Upravno vijeće

Predsjednik Upravnog vijeća KBC Osijek:

Mato Lukić, dipl. soc. radnik

Članovi Upravnog vijeća:

doc. dr. sc. Hrvoje Mihalj, dr. med.
Dubravko Kučinac, dipl. iur.
Zorislav Guttler, mag. ing. traff.
prof. prim. dr. sc. Ivan Požgain, dr. med.