Prava pacijenata

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA ILI PRITUŽBE

Poštovani,

sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti NN 100/18,125/19 svaka osoba ima pravo zatražiti zaštitu svojih prava s obzirom na kvalitetu, sadržaj i vrstu zdravstvene usluge koja mu se pruža.

Klinički bolnički centar Osijek nastoji  svim korisnicima zdravstvenih usluga omogućiti kvalitetnu  zdravstvenu uslugu na sveopće zadovoljstvo  osoblja i pacijenata te osigurati povoljan ishod liječenja bez neželjenih posljedica.

Ukoliko niste zadovoljni kvalitetom pružene zdravstvene usluge, imate pravo uputiti prigovor (usmeno izražavanje nezadovoljstva) i pritužbu (pismeno izražavanje nezadovoljstva).

USMENO PODNOŠENJE PRIGOVORA

Pacijenti, njihove obitelji ili zakonski zastupnici / skrbnici imaju pravo iznijeti svoje nezadovoljstvo pruženom kvalitetom zdravstvene usluge podnošenjem usmenog prigovora (usmeno izražavanje nezadovoljstva).

Predstojnici/pročelnici/voditelji ustrojstvenih jedinica KBC Osijek  dužni su saslušati prigovor koji podnosi nezadovoljni korisnik i na ljubazan način pokušati otkloniti nezadovoljstvo te  provesti  korektivne / popravne radnje koje su  rješenje nezadovoljstva korisnika.

PISMENO PODNOŠENJE PRITUŽBE

Ukoliko pacijent, njegova obitelj ili zakonski zastupnik / skrbnik nisu zadovoljni kvalitetom pružene     zdravstvene usluge imaju pravo iznijeti svoje nezadovoljstvo putem pismene pritužbe (pismeno izražavanje nezadovoljstva na slijedeće načine:

 1. Ispunjavanjem propisanih obrazaca – Obrazac za prijavu pritužbe
 • Ispunjeni obrazac možete poslati putem elektroničke pošte na E-mail: ravnateljstvo@kbco.hr
 • Ili isprintati te ispunjeni obrazac dostaviti poštom na adresu Ravnateljstvo, KBC Osijek, Josipa Huttlera 4, 31 000 Osijek
 • Ili osobno donijeti ispunjeni obrazac u Urudžbeni zapisnik, zgrada Ravnateljstva, prizemlje
 1. Putem Knjige žalbe koje su dostupne na svakoj ustrojstvenoj jedinici
 2. Izravno putem elektroničke pošte na E-mail:  ravnateljstvo@kbco.hr

ROKOVI ZA RJEŠAVANJE PRIGOVORA/PRITUŽBE

Službeni pisani odgovor dobit ćete u roku od 8 dana, ukoliko ste u potpunosti ispunili obrazac odnosno ostavili svoje osobne podatke i kontakt adresu.

Ako pritužbu nije moguće riješiti u zadanom roku dobit ćete obavijest da je pritužba u procesu rješavanja.

Anonimne pritužbe će se razmotriti, analizirati ali se na njih iz razumljivih razloga neće odgovoriti.

OSTALA PRAVA PACIJENATA

Ako niste zadovoljni poduzetim mjerama vezano uz Vašu pritužbu/prigovor imate pravo uputiti pritužbu na slijedeće adrese:

 1. Ministarstvo zdravstva
  Ksaver 200 A
  10 000 Zagreb
 2. Bijeli telefon 0800 7999 (besplatna telefonska linija za pritužbe, pohvale, primjedbe i prijedloge građana vezana uz ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu)
 3. OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
  Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje
  Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata
  Kapucinska 40/1
  31 000 Osijek

Obrazac za prijavu pritužbe