Prava pacijenata

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA ILI PRITUŽBE

Poštovani,

sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti NN 100/18,125/19 svaka osoba ima pravo zatražiti zaštitu svojih prava s obzirom na kvalitetu, sadržaj i vrstu zdravstvene usluge koja mu se pruža.

Klinički bolnički centar Osijek nastoji  svim korisnicima zdravstvenih usluga omogućiti kvalitetnu  zdravstvenu uslugu na sveopće zadovoljstvo  osoblja i pacijenata te osigurati povoljan ishod liječenja bez neželjenih posljedica.

Ukoliko niste zadovoljni kvalitetom pružene zdravstvene usluge, imate pravo uputiti prigovor (usmeno izražavanje nezadovoljstva) i pritužbu (pismeno izražavanje nezadovoljstva).

USMENO PODNOŠENJE PRIGOVORA

Pacijenti, njihove obitelji ili zakonski zastupnici/skrbnici imaju pravo iznijeti svoje nezadovoljstvo pruženom kvalitetom zdravstvene usluge podnošenjem usmenog prigovora (usmeno izražavanje nezadovoljstva).

Usmeni prigovor može se podnijeti nadležnom predstojniku/pročelniku/voditelju ustrojstvene jedinice KBC-a Osijek ili osobi ovlaštenoj od strane navedenih, kako bi se na taj način pokušalo otkloniti nezadovoljstvo korisnika te provelo korektivne radnje. Ukoliko se nezadovoljstvo korisnika ne može otkloniti na taj način, korisnika je potrebno uputiti na mogućnost pisanog podnošenja pritužbe putem službenog Obrasca za pritužbe.

PISMENO PODNOŠENJE PRITUŽBE

Ukoliko pacijent, njegova obitelj ili zakonski zastupnik / skrbnik nisu zadovoljni kvalitetom pružene     zdravstvene usluge imaju pravo iznijeti svoje nezadovoljstvo putem pismene pritužbe (pismeno izražavanje nezadovoljstva na slijedeće načine:

 1. Ispunjavanjem propisanih obrazaca – Obrazac za prijavu pritužbe
 • Ispunjeni obrazac možete poslati putem elektroničke pošte na E-mail: ravnateljstvo@kbco.hr
 • Ili isprintati te ispunjeni obrazac dostaviti poštom na adresu Ravnateljstvo, KBC Osijek, Josipa Huttlera 4, 31 000 Osijek
 • Ili osobno donijeti ispunjeni obrazac u Urudžbeni zapisnik, zgrada Ravnateljstva, prizemlje
 1. Putem Knjige žalbe koje su dostupne na svakoj ustrojstvenoj jedinici
 2. Izravno putem elektroničke pošte na E-mail:  ravnateljstvo@kbco.hr

ROKOVI ZA RJEŠAVANJE PRIGOVORA/PRITUŽBE

Službeni pisani odgovor dobit ćete u roku od 8 dana, ukoliko ste u potpunosti ispunili obrazac odnosno ostavili svoje osobne podatke i kontakt adresu.

Ako pritužbu nije moguće riješiti u zadanom roku dobit ćete obavijest da je pritužba u procesu rješavanja.

Anonimne pritužbe će se razmotriti, analizirati ali se na njih iz razumljivih razloga neće odgovoriti.

OSTALA PRAVA PACIJENATA

Ako niste zadovoljni poduzetim mjerama vezano uz Vašu pritužbu/prigovor imate pravo uputiti pritužbu na slijedeće adrese:

 1. Ministarstvo zdravstva
  Ksaver 200 A
  10 000 Zagreb
 2. Bijeli telefon 0800 7999 (besplatna telefonska linija za pritužbe, pohvale, primjedbe i prijedloge građana vezana uz ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu)
 3. OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
  Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje
  Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata
  Kapucinska 40/1
  31 000 Osijek

Obavijest za pacijente i zdravstvene radnike o načinu podnošenja prigovora ili pritužbe vezano uz prehranu u KBC-u Osijek

U svrhu poboljšanja kvalitete zdravstvene zaštite i uvjeta zdravstvene njege i liječenja, skrećemo Vam pozornost da sve svoje kritike, prijedloge ili pohvale vezano uz kvalitetu prehrane u KBC-u Osijek, možete podnositi pismeno na
e-mail: kvaliteta.prehrane@kbco.hr 
Zaprimljene predstavke će služiti kao informativna baza za unaprjeđivanje pružene usluge. Na navedene e-mailove se neće odgovarati, a ukoliko postoji prigovor ili pritužba pacijenta čiji karakter zahtijeva promptno djelovanje, potrebno je postupiti prema gore navedenoj proceduri

Obrazac za prijavu pritužbe