Unutarnja revizija

Unutarnji revizori:

KBC OSIJEK: mr. sc. Predrag Dotlić, dipl. oec.
e-mail: dotlic.predrag@kbco.hr

Godišnji plan rada unutarnje revizije za 2015. godinu
Strateški plan rada unutarnje revizije za 2015. – 2017. godinu
Interni pravilnik o unutarnjoj reviziji u KBC Osijek
Program osiguranja kvalitete KBC Osijek
Godišnje financijsko izvješće – PR-RAS za 2014. godinu
Godišnje financijsko izvješće – PR-RAS za 2015. godinu
Godišnje financijsko izvješće – PR-RAS za 2016. godinu
Godišnje financijsko izvješće – PR-RAS za 2017. godinu
Godišnje financijsko izvješće – PR-RAS za 2018. godinu
Godišnje financijsko izvješće – PR-RAS za 2019. godinu
Godišnje financijsko izvješće – PR-RAS za 2020. godinu
Bilješke uz financijske izvještaje za 2020. god.


Financijski plan KBC Osijek 2019. – 2021.god
I rebalans FP 2019. + odluka UV o usvajanju
Obrazac za sudjelovanje u izradi financijskog plana proračunskog korisnika za razdoblje od 2020. – 2022. god

U cilju podupiranja načela transparentnosti u procesu izrade Državnog proračuna za razdoblje 2020.-2022., KBC Osijek omogućuje građanima i ostaloj zainteresiranoj javnosti davanje komentara na usvojeni financijski plan za 2019.-2021. i prijedloge za novo proračunsko razdoblje.
Komentari i prijedlozi mogu se dostaviti  koristeći priloženi obrazac.
Popunjeni obrazac potrebno je urudžbirati sa naznakom za Službu ekonomsko financijskih poslova.
Zaprimljene prijedloge i komentare KBC Osijek će razmotriti pri izradi prijedloga financijskog plana za razdoblje 2020.-2022. god

Financijski plan 2020-2022, Akcijski plan + odluka UV o usvajanju
I rebalans FP 2020 + odluka UV o usvajanju
II rebalans FP 2020 + odluka UV o usvajanju

Financijski plan 2021-2023, Akcijski plan + odluka UV o usvajanju