Načini naručivanja pacijenata na specijalističke preglede/pretrage

  • Direktno u Jedinici za centralno naručivanje pacijenata KBCO (donijeti zdravstvenu iskaznicu i uputnicu liječnika primarne zdravstvene zaštite i nalaz specijalista).
  • Putem elektronske pošte – e-mail enarucivanje@kbco.hr (u privitku dostaviti skeniranu uputnicu doktora primarne zdravstvene zaštite odnosno skenirani nalaz liječnika specijaliste s indiciranom zdravstvenom uslugom).

Izabrani liječnik primarne zdravstvene zaštite može izvršiti narudžbu pacijenta na specijalistički pregled/dijagnostičku pretragu.

Više o narudžbama pacijenta možete saznati pod izbornikom “Klinike i Zavodi” ili na stranici Jedinice za centralno naručivanje pacijenata.