Načini naručivanja pacijenata na specijalističke preglede/pretrage

  1. Direktno u Jedinici za centralno naručivanje pacijenata KBC Osijek
    zdravstvena iskaznica, izdana e-uputnica koju u CEZIH prosljeđuje liječnik obiteljske medicine ili internu uputnicu i nalaz liječnika specijaliste koji   upućuje  na dijagnostičku pretragu ili pregled.
    Navedeni dokumenti moraju sadržavati ispravne podatke pacijenta: ime, prezime, adresu, telefon i MBO pacijenta.
  1. Putem elektronskog naručivanja, email – enarucivanje@kbco.hr
    izdana e-uputnica koju u CEZIH prosljeđuje liječnik obiteljske medicine ili interna uputnica i nalaz liječnika specijalista koji upućuje na dijagnostičku pretragu ili  pregled.
    Navedeni dokumenti moraju sadržavati ispravne podatke  pacijenta: ime, prezime, adresu, telefon i MBO pacijenta.

Izabrani liječnik primarne zdravstvene zaštite može izvršiti narudžbu pacijenta na specijalistički pregled/dijagnostičku pretragu.

Više o narudžbama pacijenta možete saznati pod izbornikom “Klinike i Zavodi” ili na stranici Jedinice za centralno naručivanje pacijenata.