Posjete

  • Radnim danom i subotom: od 16-17 sati
  • Nedjeljom, blagdanom i neradnim danom: od 10-12 i od 16-18 sati

Iznimno su posjete u Zavodu za intenzivnu medicinu (JIL) Klinike za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje i to u vremenu od 11-12 i od 17-18 sati (radnim danom i vikendom).

Nakon proglašenja kraja epidemije COVID-19 se dozvoljavaju posjete, a u svrhu zaštite hospitaliziranih bolesnika preporučeno je 1-2 posjetitelja po bolesniku i obavezno nošenje zaštitne maske.