Centralno naručivanje pacijenata

Centralno naručivanje pacijenata predstavlja sustav centraliziranog naručivanja zdravstvenih usluga.

Lokacija:

KBC Osijek, Josipa Huttlera 4
e-mail za naručivanje: enarucivanje@kbco.hr

Radno vrijeme:

od 7:30 do 15:30 sati

Načini naručivanja za zdravstvene usluge:

1. Putem elektronskog naručivanja, email – enarucivanje@kbco.hr
U privitku priložiti uputnicu ili e-uputnicu koju prosljeđuje liječnik obiteljske medicine i nalaz specijalista. Navedeni dokumenti moraju sadržavati ispravne podatke  pacijenta:       ime, prezime, adresu, telefon i MBO pacijenta.

2. Direktno na navedenoj lokaciji Centralnog naručivanja
Priložiti uputnicu, e-uputnicu koju  prosljeđuje liječnik obiteljske medicine ili internu uputnica liječnika specijalista i skenirani nalaz specijaliste s indiciranom zdravstvenom uslugom.
Navedeni dokumenti moraju sadržavati ispravne podatke pacijenta: ime, prezime, adresu, telefon i MBO pacijenta.

3. Liječnik obiteljske medicine  može izvršiti narudžbu pacijenta na specijalistički pregled/dijagnostičku pretragu putem e-naručivanja.

Nepotpuni podaci neće moći biti obrađeni te narudžba neće biti ostvarena!

Prilikom dolaska na pregled ili obavljanje pretrage za koju ste se naručili , obvezno morate ponijeti :  uputnicu ili internu uputnicu, potvrdu o narudžbi, zdravstvenu iskaznicu i raspoloživu medicinsku dokumentaciju.

Otkazivanje zakazanog termina:

Ukoliko niste u mogućnosti doći na zakazani termin pregleda ili pretrage Molimo vas da otkažete vašu narudžbu najkasnije 2 dana prije zakazanog termina:

  • na besplatni telefon 0800 7229
  • direktno na navedenoj lokaciji Centralnog naručivanja
  • e-mailom:otkazivanje@hzzo.hr ili enarucivanje@hr
  • kod liječnika obiteljske medicine (ukoliko Vas je naručio)

Pravovremenim otkazivanjem narudžbe pomažete drugima.

Dokumenti (pripreme i upute pacijentu):

Za pretrage magnetske rezonancije OBAVEZNO treba proslijediti:

  • nalaz liječnika specijalista za obavljanje magnetske rezonancije (MR),
  • medicinsku dokumentaciju i nalaze prijašnje radiološke obrade

Upute za magnetsku rezonanciju (MR)

Za CT pretrage OBAVEZNO treba proslijediti:

  • nalaz specijalista koji upućuje na pretragu
  • medicinsku dokumentaciju i nalaze prijašnje radiološke obrade

Upute za kompjutoriziranu tomografiju (CT)

Upute za IVP, IVU (upute bolesniku prije rentgentske pretrage)
Upute za naručivanje djece na MR i CT sa anestezijom do 6 godina (upute roditeljima)

Sigurnost osobnih podataka

Vaša dijagnoza, vrsta pregleda, datum i mjesto pregleda, adresa i kontakti predstavljaju vaše osobne podatke koje smo obvezni štititi prema Zakonu o zaštiti osobnih podataka.

 

O CENTRALNOM NARUČIVANJE PACIJENATA

Sukladno Odluci ministra zdravstva i socijalne skrbi (Klasa: 500-01/08- 01/140, ur.broj: 534-05-1-2/1-08-51, od 21. listopada 2008.g.) o ustrojavanju i načinu rada bolničke jedinice za centralno naručivanje pacijenata, određeno je da je svaka bolnička ustanova dužna uspostaviti sustav paperwriter.org centraliziranog naručivanja za zdravstvene usluge i ustrojiti Bolničku jedinicu za centralno naručivanje pacijenata. Shodno gore navedenom, u Kliničkom bolničkom centru Osijek, ustrojen je  Odsjek za centralno naručivanje pacijenata (na lokaciji nadomak ulaza Klinike za Neurologiju.

Voditeljica Odsjeka za centralno naručivanje:

Snježana Rebuš, mag. ing. agr.

Referenti centralnog naručivanja:

Gordana Sabo
Mirjana Erkapić
Janja Šimić