Odsjek za centralno naručivanje pacijenata

Lokacija:

KBC Osijek, Josipa Huttlera 4
tel: 385 31 511 595
fax: 385 31 512 254
e-mail za naručivanje: enarucivanje@kbco.hr

Radno vrijeme:

od 7:30 do 15:30 sati

Modaliteti naručivanja za zdravstvene usluge su:

1. Putem elektronskog naručivanja, email – enarucivanje@kbco.hr (u privitku dostaviti skeniranu uputnicu doktora primarne zdravstvene zaštite i skenirani nalaz specijaliste s indiciranom zdravstvenom uslugom)

2. Direktno na navedenoj lokaciji Odsjeka (priložiti uputnicu doktora primarne zdravstvene zaštite i nalaz specijalista). Navedeni dokumenti moraju sadržavati ispravne podatke pacijenta: ime, prezime, adresu, telefon i MBO pacijenta.

Ovim putem možete napraviti i otkazivanje narudžbe.

Nedostatni podaci neće biti procesuirani te narudžba neće biti ostvarena!

Prilikom dolaska na pregled ili obavljanje pretrage za koju ste se naručili , obvezno morate ponijeti : uputnicu,  zdravstvenu iskaznicu i raspoloživu medicinsku dokumentaciju.

Otkazivanje zakazanog termina:

Na navedene modalitete naručivanja možete izvršiti otkazivanje zakazanog termina, pretrage ili pregleda.
Molimo Vas da nas izvijestite ukoliko niste u mogućnosti doći na zakazani termin pregleda ili pretrage.

 

O bolničkoj jedinici:

Sukladno Odluci ministra zdravstva i socijalne skrbi (Klasa: 500-01/08- 01/140, ur.broj: 534-05-1-2/1-08-51, od 21. listopada 2008.g.) o ustrojavanju i načinu rada bolničke jedinice za centralno naručivanje pacijenata, određeno je da je svaka bolnička ustanova dužna uspostaviti sustav paperwriter.org centraliziranog naručivanja za zdravstvene usluge i ustrojiti Bolničku jedinicu za centralno naručivanje pacijenata. Shodno gore navedenom, u Kliničkom bolničkom centru Osijek, ustrojena je Bolnička jedinica za centralno naručivanje pacijenata (na lokaciji nadomak ulaza Klinike za Neurologiju).

Voditelj odsjeka:

Snježana Rebuš, mag. ing. agr.

Referenti:

Gordana Sabo
Mirjana Erkapić
Janja Šimić

Dokumenti (pripreme i upute pacijentu):

Naručivanje za magnetsku rezonanciju (MR)
Naručivanje za kompjutoriziranu tomografiju (CT)
Naručivanje za ultrazvuk dojki
Naručivanje na mamografiju
Naručivanje za IVP, IVU (upute bolesniku prije rentgentske pretrage)
Naručivanje djece na MR i CT sa anestezijom do 6 godina (upute roditeljima)