Diodni laser u otorinolaringologiji i kirurgiji glave i vrata

Tečaj ˝Diodni laser u otorinolaringologiji i kirurgiji glave i vrata˝ se održao 17. studenog 2023. godine u organizaciji Klinike za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata Kliničkog bolničkog centra Osijek. Cilj tečaja bilo je...

Obavijest o preseljenju Objedinjenog hitnog bolničkog prijama u novi objekt

Dana 27. rujna 2023. godine u 07:00 sati Objedinjeni hitni bolnički prijam započinje s radom u prizemlju novog objekta OHBP-a na adresi Josipa Huttlera 4. Prijam, obrada i zbrinjavanje hitnih bolesnika, odnosno sva hitna skrb pacijenata...

Prva ugradnja aktivnog ugradbenog slušnog pomagala u KBC-u Osijek

Oštećenje sluha veliki je javno zdravstveni problem diljem svijeta. Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje kako više od 5% svjetske populacije ima oštećenje veće od 40 dB što za posljedicu ima otežanu ili onemogućenu...

U Zavodu za urologiju KBC Osijek po prvi puta učinjen laparoskopski operacijski zahvat samostalno

U Zavodu za urologiju Kliničkog bolničkog centra Osijek, dana 16.3.2023., po prvi je puta učinjen laparoskopski operacijski zahvat samostalno. Ovime se u našem Zavodu otvara novo poglavlje minimalno invazivnog liječenja, u prvom redu...

Attune Truck Roadshow u Kliničkom bolničkom centru Osijek

Attune Truck Roadshow je promotivna kampanja firme DePuy Synthes - Johnson&Johnson. Cilj kampanje je upoznati i približiti endoprotezu koljena Attune, prije svega ortopedskim djelatnicima, ali i ostalom medicinskom kadru. Radi se o sistemu...