CRO Comp

CRO Comp je peti hrvatski intervencijski kongres o komplikacijama koronarnih,  invazivnih i endovaskularnih postupaka. Održan je  07.- 09.06.2024.,  u Bolu na Braču, pod pokroviteljstvom radne skupine za invazinvu i intervencijsku...

40. Simpozij Društva za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma HUMS-a

Četrdeseti Simpozij Društva za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma HUMS-a održan je u Vodicama 25. i 26. svibnja u okviru 94. Dana dijabetologa s temom: „Moderna terapija i moderna tehnologija u liječenju šećerne bolesti i...

3. nacionalni kongres društva za kardijalnu kirurgiju

U sklopu održavanja 3. nacionalnog kongresa Hrvatskog društva za kardijalnu kirurgiju održavan je simpozij med. sestara i tehničara u Rovinju od 16.-18. svibnja 2024.g., te je prepoznato jedinstvo liječnika i medicinskih...

17. međunarodni kongres HDMSARIST

17. međunarodni kongres HDMSARIST-a održan je u periodu od 16.05.-19.05.2024 u Vodicama. Kongres je je obuhvatio medicinske sestre i tehničare, profesore na zdravstvenim sveučilištima i učilištima, fizioterapeute, nutricioniste koji su...

2.HRVATSKI KONGRES O POREMEĆAJU SPAVANJA U NEUROLOGIJI

Nakon iznimnog uspjeha prvoga, održan je i 2. hrvatski kongres o poremećaju spavanja u neurologiji u periodu od 16-18. svibnja 2024. godine u Osiejku. Kongres obuhvatio zdravstvene djelatnike koji svatko iz svoga područja mogu doprinijeti...