Povjerenstva

Povjerenstvo za etička i staleška pitanja medicinskih sestara-tehničara za zdravstvenu njegu

Nikolina Farčić, mag.med.techn – predsjednica Povjerenstva
Kontakt: 031/511-082

Postupak ishodovanja mišljenja Povjerenstva za etička i staleška pitanja

Obrasci za studente za ishodovanje mišljenja Povjerenstva za etička i staleška pitanja medicinskih sestara-tehničara za zdravstvenu njegu:

Zamolba povjerenstvu za etička i staleška pitanja
Obrazloženje predložene teme istraživanja
Izjava pristupnika o etičnosti istraživanja
Suglasnost Klinike/Zavoda/Odjela za provođenje istraživanja