Klinika za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata

20200312_134901

Predstojnik Klinike:

doc. dr. sc. Željko Zubčić, dr.med., specijalist otorinolaringolog, plastični kirurg glave i vrata
e-mail: klinika.za.orl@gmail.com
tel: +385 31 512 402

v.d. Glavni tehničar Klinike:

Matej Ivanišić, univ. bacc. med. techn.
tel: +385 91 4600 445

Tajnik:

Suzana Bandić Pavlović, dipl. oec.
e-mail: bandic.suzana@kbco.hr
tel: +385 31 512 402

Administrator – kontrolor:

Marina Paulaj
tel: +385 31 512 407

Naručivanje bolesnika:

Bolesnici se mogu naručiti na sljedeći način:
– direktno na navedenoj lokaciji (donijeti zdravstvenu iskaznicu i uputnicu doktora primarne zdravstvene zaštite i nalaz specijalista)
– putem telefona (osobno)
– putem elektronske pošte – e-mail (u privitku dostaviti skeniranu uputnicu doktora primarne zdravstvene zaštite odnosno skenirani nalaz doktora specijaliste s indiciranom zdravstvenom uslugom)

tel: +385 31 512 407 svaki radni dan od 12:00 do 14:00 sati
e-mail: kacar.biljana@kbo.hr, kovacevic.brankica@kbo.hr
Odgovorne osobe: Biljana Kačar, Brankica Kovačević

Logopedska ambulanta svaki radni dan od: 08:00 do 09:00 sati
tel: +385 31 512 412
Odgovorna osoba: dr. sc. Ljiljana Širić, prof., logoped

Posjete bolesnicima:

– radnim danom i subotom: od 16:00 do 17:00 sati
– nedjeljom i praznikom: od 10:00 do 12:00 sati, te od 16:00 do 18:00 sati

Telefonske informacije:

Telefonsko davanje informacija o pacijentima odvija se svakim radnim danom od ponedjeljka do petka u vremenu od 13 do 14 sati na broju 031/512-403.

Radno vrijeme ambulanata:

AmbulantaKontaktPonUtoSriČetPetSubNed
Opća ORL ambulanta I+385 31 512 4077:30 – 15:307:30 – 15:307:30 – 15:307:30 – 15:307:30 – 15:30
Opća ORL ambulanta II+385 31 512 4077:30 – 15:307:30 – 15:307:30 – 15:307:30 – 15:307:30 – 15:30
Hitna ORL ambulanta0 – 240 – 240 – 240 – 240 – 240 – 240 – 24
Rinološka ambulanta+385 31 512 4077:30 – 15:30
Onkološka ambulanta+385 31 512 4077:30 – 15:307:30 – 15:30
Otološka ambulanta+385 31 512 4077:30 – 15:307:30 – 15:30
Plastično-rekonstruktivna ambulanta+385 31 512 4077:30 – 15:30
Logopedska ambulanta+385 31 512 4127:30 - 15:307:30 - 15:307:30 - 15:307:30 - 15:307:30 - 15:30

Povijest

Otorinolaringologija se značajnije počela razvijati dolaskom Ive Herlingera, dr.med. u Osijek te se 23. svibnja 1928. osniva Odjel za otorinolaringologiju. On je kao prvi voditelj Odjela izgradio temelje moderne otorinolaringologije koja ni po čemu nije zaostajala za onom u Zagrebu. Odjelu je gravitiralo područje cijele Slavonije i Baranje, te dijelovi Srijema i Bosne. Poslije Herlingerova odlaska, 1942. godine rukovoditelj Odjela postaje primarijus Rikard De Re, dr.med., a 1954. primarijus Boris Pegan, dr.med. Za vrijeme rukovođenja dr. Pegana izgrađena je specijalna prostorija za audiometrijsko ispitivanje sluha, osnovan je laboratorij, odjelna knjižnica, zubna ordinacija. 1962. rukovoditelj Odjela postaje primarijus dr.sc. Boris Guljaš, dr.med. koji nastavlja započeti rad svojih prethodnika na unaprijeđenju osječke otorinolaringologije. 1972. godine Boris Guljaš, dr.med. stječe stupanj doktora znanosti. Godine 1974. na Odjelu su radili sljedeći liječnici specijalisti: Branka Dičić, Dragica Ćuk, Ante Prlić, Veselin Špralja, Zdravko Sontacchi, Ksenija Lulić-Petković, Edgar Dimter, Miroslava Klauznicer i Boris Skvorcov. 1979. Ante Prlić, dr.med. stječe stupanj doktora znanosti. Od 1981. do 1986. specijalističko usavršavanje iz otorinolaringologije započinju: Anica Resler, Zlatko Maksimović, Željko Vranješ, Dubravko Marijanović, Berislav Mandić. Od listopada 1989. do prosinca 1991. godine Odjelom rukovodi primarijus dr.sc. Ante Prlić, dr.med. 1991. Zlatko Maksimović stječe stupanj magistra znanosti. Napredak Odjela zaustavlja nametnuti nam rat uslijed čega osječka bolnica postaje ratna bolnica, a Odjel radi u ratnim uvjetima. Tijekom Domovinskog rata, Odjel za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata prolazi kroz vrlo teško razdoblje. Dio liječnika napušta Odjel, neki odlaskom u mirovinu, a drugi odlaskom iz grada. U siječnju 1992. godine rukovođenje Odjela preuzima Veselin Špralja, dr.med. Zapošljavaju se novi liječnici: Jasminka Grigić, Josip Maleš, Ivan Vladika, Andrijana Včeva, koji se u ratnim prilikama uključuju u rad Odjela. Odlaskom dr. Veselina Špralje u mirovinu 1998. godine rukovoditelj Odjela postaje Željko Kotromanović, dr.med. Prestankom ratnih djelovanja normalizira se rad i funkcioniranje Odjela. Povećava se broj bolesnika u ambulantama, stacionaru i broj kirurških zahvata. Uvode se novi dijagnostički i terapeutski postupci, povećava broj i spektar operacija, posebice operacija tumora glave i vrata te operacija štitne žlijezde. Primaju se novi liječnici na specijalističko usavršavanje iz otorinolaringologije: Marinela Rosso, Darija Birtić, Dario Šoš, Željko Zubčić, Ana Stakić. 1996. magistar znanosti postaje Andrijana Včeva, dr.med., 1998. Ivan Vladika, dr.med., 2000. Željko Vranješ, dr.med. Od 2005. do 2012. v.d. rukovoditelja Odjela je mr.sc. Zlatko Maksimović, dr.med., a 2012. predstojnik Klinike postaje doc.dr.sc. Željko Vranješ. Od 2006. na Odjel su primljeni radi specijalističkog usavršavanja iz otorinolaringologije Hrvoje Mihalj, Igor Šegec, Željka Laksar, Vladimir Bajtl, Mirjana Grebenar. Godine 2006. započinje rekonstrukcija cjelokupnog ambulantnog i operacijskog trakta. Adaptacija Odjela s dogradnjom traje i danas te će omogućiti postizanje boljnih uvjeta rada i ostvarivanje odgovarajućih standarda prilikom pružanja kvalitetne zdravstvene usluge bolesnicima.
Na Odjelu se organizira i provodi dodiplomska, diplomska i poslijediplomska nastava za studente Medicinskog fakulteta Osijek i stručnog Studija sestrinstva. 2007. doktori znanosti postaju mr. sc. Željko Vranješ, dr. med. i mr. sc. Andrijana Včeva, dr. med., a 2008. izabrani su u znanstveno nastavno zvanje docenta čime su 2009. stvoreni uvjeti za prerastanje Odjela u Kliniku za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata. 2011. Josip Maleš dr. med. postaje doktor znanosti, a 2013. doktori znanosti postaju Darija Birtić, dr.med. i Željko Zubčić, dr.med. 2013. primarijusi postaju Marinela Rosso i Andrijana Včeva. U okviru stručnog napredovanja liječnici stječu specijalizacije iz užih specijalnosti: Berislav Mandić, otorinolaringolog-audiolog, Darija Birtić, otorinolaringolog-audiolog, Dario Šoš, otorinolaringolog-plastični kirurg glave i vrata, Željko Zubčić, otorinolaringolog-plastični kirurg glave i vrata, Željko Kotromanović, otorinolaringologa-plastični kirurg glave i vrata, Andrijana Včeva, otorinolaringolog-audiolog i fonijatar.