Zavod za audiologiju i fonijatriju

Voditeljica Zavoda:

prof. prim. dr. sc. Andrijana Včeva, dr. med., specijalist otorinolaringolog, audiolog, fonijatar

Djelatnici Zavoda:

doc. dr. sc. Darija Birtić, dr. med., specijalist otorinolaringolog, audiolog, fonijatar
Jasminka Grigić, dr. med., specijalist otorinolaringolog, audiolog

Glavna sestra Zavoda:

Gizela Kunsabo, bacc. med. techn.

Radno vrijeme ambulanti:

Audiološka ambulanta:
– ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak, petak: od 7:30 do 15:30 sati, te utorkom od 11:30-19:30
tel: +385 (0)31 512 415

Fonijatrijska ambulanta:
– srijeda, četvrtak : od 11:00 do 15:00 sati
tel: +385 (0)31 512 415

Audiološka dijagnostika:
ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak, petak: od 7:30 do 15:30 sati, te utorkom od 11:30-19:30

Fonijatrijska dijagnostika:
– ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak, petak: od 11:30 do 15:30 sati

Naručivanje bolesnika:

tel: +385 31 512 407 svaki radni dan od 12:00 do 14:00 sati
e-mail: orl.narucivanje@kbco.hr