Zavod za audiologiju i fonijatriju

Voditeljica Zavoda:

prof. prim. dr. sc. Andrijana Včeva, dr. med., specijalist otorinolaringolog, audiolog, fonijatar

Djelatnici Zavoda:

doc. dr. sc. Darija Birtić, dr. med., specijalist otorinolaringolog, audiolog, fonijatar
dr. sc. Tihana Mendeš, dr.med. specijalist otorinolaringologije, audiolog
Jasminka Grigić, dr. med., specijalist otorinolaringolog, audiolog
Mirjana Grebenar Čerkez, dr. med., specijalist otorinolaringolog, audiolog
Željka Laksar Klarić, dr.med. specijalist otorinolaringolog, fonijatar

Glavna sestra Zavoda:

Gizela Kunsabo, bacc. med. techn.

Radno vrijeme ambulanti:

Audiološka ambulanta:
– ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak, petak: od 7:30 do 15:30 sati, te utorkom od 11:30-19:30
tel: +385 (0)31 512 415

Fonijatrijska ambulanta:
– četvrtak, petak  : od 11:00 do 15:00 sati
tel: +385 (0)31 512 415

Audiološka dijagnostika:
ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak, petak: od 7:30 do 15:30 sati, te utorkom od 11:30-19:30

Fonijatrijska dijagnostika:
– ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak, petak: od 11:30 do 15:30 sati

Naručivanje bolesnika:

tel: +385 31 512 407 svaki radni dan od 12:00 do 14:00 sati
e-mail: orl.narucivanje@kbco.hr