Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

Pročelnik zavoda:

doc. dr. sc. Mira Kadojić, dr. med.
tel: +385 31 514 102

v.d. Glavna sestra zavoda:

Ivana Žaja, bacc. med. techn.
tel.: +385 31 514 311

Glavni fizioterapeut:

Katarina Unukić, mag. physioth.
tel.: +385 31 514 115

Administrator – kontrolor:

Blaženka Luketić
tel: +385 31 514 103

Telefon za naručivanje bolesnika:

Bolesnici se mogu naručiti na sljedeći način:
– direktno na navedenoj lokaciji (donijeti zdravstvenu iskaznicu i uputnicu doktora primarne zdravstvene zaštite i nalaz specijalista)
– putem telefona (osobno)
– putem elektronske pošte – e-mail (u privitku dostaviti skeniranu uputnicu doktora primarne zdravstvene zaštite odnosno skenirani nalaz doktora specijaliste s indiciranom zdravstvenom uslugom)
– putem telefaksa (poslati presliku uputnice doktora primarne zdravstvene zaštite ili presliku nalaza doktora specijaliste s indiciranom zdravstvenom uslugom uz kontakt telefon pacijenta)

tel: +385 31 514-128 svaki radni dan od 12:00 do 14:00 sati
e-mail: jurkovic.ivana@kbco.hr
fax: +385 31 514 200
Odgovorne osobe: Ivana Jurković

Administracija:

tel: +385 31 514 103
Radno vrijeme: od 7:30 do 15:30 sati

Kontakt:

tel: +385 31 514 100
fax: +385 31 514 200
e-mail: ofmir@kbco.hr

Adresa:

31222 Bizovac, Sunčana 37 A

Telefoni za naručivanje bolesnika:

– za preglede: +385 31 514 128
– za fizikalnu terapiju: +385 31 514 116
– za bolničko liječenje: +385 31 514 103

Povijest

Počeci rehabilitacije u Osijeku datiraju od 1939. godine kada je kirurg, prim. Dr. Josip Benčević osnovao “Stanicu za naknadno liječenje” u prostoru nekadašnje Stanice za transfuziju krvi. Od 1955. godine djelatnost rehabilitacije nastavlja se odvijati u okviru Centra za rehabilitaciju osnovanog pri ortopedskom Odjelu tadašnje Opće bolnice Osijek. Centar za rehabilitaciju smješten je u zgradi dvorca grofa Pejačevića, imao je ukupno 57 postelja gdje se provodila rehabilitacija ortopedskih, traumatoloških, reumatoloških i neuroloških bolesnika, te djece s odstupanjem u psihomotoričkom razvoju. Od 1966.godine u okviru ortopedskoga Odjela rehabilitaciju vodi dr. Andrija Budaić koji 1971.godine nakon položenog specijalističkog ispita iz fizikalne medicine i rehabilitacije postaje prvi fizijatar u Slavonsko-baranjskoj regiji. Svesrdnim zalaganjem i dugogodišnjim naporima dr. Andrija Budaić kao veliki vizionar i stručnjak na području fizikalne medicine i rehabilitacije uspjeva osamostaliti Odjel izdvojivši ga iz okvira ortopedske djelatnosti. Od 1. veljače 1982. godine djelatnost fizikalne medicine i rehabilitacije se odvija u okviru samostalnoga Odjela za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Opće bonice Osijek. Stacionar je imao 59 postelja, jednu ambulantu i terapijski punkt gdje su se provodili svi oblici fizikalne terapije (elektroterapija, masaža, parafinoterapija, kratkovalna dijatermija, ultrazvučna terapija) s osobitim zalaganjem za unapređenje medicinske gimnastike, primjene hidroterapije i radne terapije. S povremenim oscilacijama u broju postelja Odjel egzistira na navedenoj lokaciji do 2001. Na Odjelu radi sedam fizijatara uz prim. mr.sc. dr.Andriju Budaića koji je voditelj Odjela do umirovljenja, 31. prosinca 1999.godine), glavni tehničar Odjela je bio vmt. Ivan Benko, a glavna fizioterapeutkinja ft. Marica Streitberger. Nakon odlaska prim.mr.sc. Andrije Budaića Odjelom rukovodi dr. Latica Boričić - Maras.
Odjel 14. studenoga 2001. godine preseljavaju u novi suvremeno opremljen prostor smješten u Bizovcu nasuprot jedinog termalnog lječilišta u istočnoj Hrvatskoj - Bizovačkih toplica. Danas Odjel raspolaže stacionarom kapaciteta 75 postelja i prostorom za provođenje polikliničko-konzilijarne djelatnosti. Opremljen je suvremenom opremom za provođenje svih oblika fizikalne terapije, radne terapije, dvoranom za provođenje grupne i individualne medicinske gimnastike, te svih oblika hidroterapije u kadama i dva bazena. U bolesničkim sobama postoje kupaonice i sanitarni čvorovi prilagođeni za osobe s invaliditetom i posebnim potrebama. Na Odjelu se provodi rana rehabilitacija neuroloških, ortopedsko-traumatoloških i reumatoloških bolesnika, ambulantna rehabilitacija djece s cerebralnim poremtnjama kretanja, te rehabilitacija i protetička opskrba osoba s amputacijom donjih ekstremiteta. Osim toga Odjel je nastavna baza Medicinskog fakulteta u Osijeku za Katedru fizikalne medicine i rehabilitacije, za studente Studija sestrinstva u Osijeku, te studente Studija fizioterapije u Vukovaru. Od rujna 2002. godine voditeljica Odjela je mr.sc. Mira Kadojić, dr. med. Na Odjelu radi sedam fizijatara i dva specijalizanta fizikalne medicine i rehabilitacije. Glavna fizioterapeutkinja Odjela je vft. Kaja Ljubas koja koordinira rad 38 fizioterapeuta (13 VSS i 25 SSS), te 11 fizioterapeuta koji provode rehabilitaciju na ostalim odjelima Kliničke bolnice Osijek - pedijatriji, ortopediji, traumatologiji, neurokirurgiji, neurologiji, jedinici intenzivnog liječenja. Glavna sestra Odjela je vms. Ivanka Stipanović. Njegu rehabilitacijskih bolesnika provodi 25 medicinskih sestara, a na poslovima administracije, prehrane, i održavanja Odjela radi još 26 djelatnika. Na odjelu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju ostvareni su uvijeti za provođenje svih oblika moderne fizikalne terapije i rehabilitacije. Kontinuiranom edukacijom liječnika, fizioterapeuta i medicinskih sestara želimo omogućiti našim bolesnicima dostupnost i primjenu najsuvremenijih metoda liječenja, edukacije i rehabilitacije.