Što je još važno?

  • Informacije o bolesti i liječenju možete dobiti samo od liječnika.
  • Informacije u vezi s primjenom lijekova, dijetom i zdravstveno – prihvatljivim ponašanjem dobit ćete od medicinske sestre.
  • Uzimate samo one lijekove koje Vam je propisao Vaš odjelni liječnik.
  • Za svaki medicinski zahvat je potreban Vaš pristanak. Medicinsko osoblje će Vas prije potpisivanja izjave o pristanku upoznati i s mogućim rizicima, komplikacijama i posljedicama.
  • Podaci o Vašem zdravstvenom stanju su tajni. Mogu ih dobiti samo osobe koje ste Vi ovlastili za to prilikom prijema u bolnicu.
  • Smještaj u bolničkim apartmanima naplaćuje se prema cjeniku.
  • Pušenje i konzumiranje alkoholnih pića u krugu KBC-a je STROGO ZABRANJENO.