Klinika za neurokirurgiju

Predstojnik klinike:

prof. prim. dr. sc. Ivan Hećimović, dr. med.
e-mail:
tel: +385 31 511 380

v.d. Glavni med. tehničar klinike:

Marin Kovač, bacc. med. techn.
tel.: +385 31 511 381

Tajnik:

Žaklina Tomeković, mag. admin. publ.
Radno vrijeme tajništva: od 7:30 do 15:30 sati
tel: +385 31 511 382; fax: +385 31 512 183

Administrator – kontrolor:

Manuela Beck
tel: +385 31 511 385

Naručivanje bolesnika:

Bolesnici se mogu naručiti na sljedeći način:
– direktno na navedenoj lokaciji (donijeti zdravstvenu iskaznicu i uputnicu doktora primarne zdravstvene zaštite i nalaz specijalista)
– putem telefona (osobno)
– putem elektronske pošte – e-mail (u privitku dostaviti skeniranu uputnicu doktora primarne zdravstvene zaštite odnosno skenirani nalaz doktora specijaliste s indiciranom zdravstvenom uslugom

tel: +385 31 511 385, svaki radni dan od 12:00 do 14:00 sati
e-mail: neurokirurgija@kbco.hr
Odgovorna osoba: Manuela Beck

Posjete bolesnicima:

– radnim danom i subotom: od 16:00 do 17:00 sati
– nedjeljom i praznikom: od 10:00 do 12:00 sati, te od 16:00 do 18:00 sati

Nakon proglašenja kraja epidemije COVID-19 dozvoljavaju se posjete, a u svrhu zaštite hospitaliziranih bolesnika preporučeno je 1-2 posjetitelja po bolesniku i obavezno nošenje zaštitne maske.

 

Ambulanta:

Radno vrijeme: od 07:30 do 15:30 sati
tel: +385 31 511 394

Kontakt:

tel: +385 31 511 382
e-mail: neurokirurgija@kbo.hr

Povijest

Povijest je Klinike za neurokirurgiju Kliničke bolnice Osijek u velikoj mjeri vezana uz djelo jedne osobe - osnivača osječke neurokirurgije prof. dr. sc. Đure Vrankovića. Završivši specijalističku izobrazbu iz neurokirurgije 1978. godine, dr. Vranković, tada primarijus, osniva Službu za neurokirurgiju koja djeluje u sastavu kirurškoga odjela. Godine 1982. Služba prerasta u Odsjek za neurokirurgiju u sastavu Odjela za kirurgiju. Samostalan Odjel za neurokirurgiju osnovan je 1. studenoga 1992. godine. Ustrajnim radom generacija neurokirurga na stručnom i znanstvenom polju, 2009. godine stvoreni su uvjeti za prerastanje odjela u Kliniku za neurokirurgiju Medicinskoga fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. U Klinici za neurokirurgiju obavljaju se zahvati iz područja kranijalne i spinalne neurokirurgije te kirurgije perifernih živaca koristeći najsuvremeniju tehnologiju, te izvodi nastava za studente medicine i drugih fakulteta znanstvenoga područja biomedicine i zdravstva.