Klinika za ortopediju i traumatologiju

Predstojnik klinike:

prof. prim. dr. sc. Ivan Lovrić, dr. med.
e-mail: lovric.ivan@kbo.hr

Glavna sestra klinike:

Jasna Batrnek, mag. med. techn.
tel.:
e-mail: jasna.batrnek@kbco.hr

Tajnik:

Marina Primožić, mag. oec.
e-mail: marina.primozic@kbco.hr

Administrator – kontrolor:

Sandra Kadić
tel: +385 31 511 802
e-mail: sandra.kadic@kbco.hr

Naručivanje bolesnika:

Bolesnici se mogu naručiti na sljedeći način:
– direktno na navedenoj lokaciji (donijeti zdravstvenu iskaznicu i uputnicu doktora primarne zdravstvene zaštite i nalaz specijalista)
– putem telefona (osobno)
– putem elektronske pošte – e-mail (u privitku dostaviti skeniranu uputnicu doktora primarne zdravstvene zaštite odnosno skenirani nalaz doktora specijaliste s indiciranom zdravstvenom uslugom)
– putem telefaksa (poslati presliku uputnice doktora primarne zdravstvene zaštite ili presliku nalaza doktora specijaliste s indiciranom zdravstvenom uslugom uz kontakt telefon pacijenta)

ORTOPEDSKA ODRASLA AMBULANTA
– naručivanje svaki radni dan u vremenu od 12,00 – 14,00 sati na tel: 031 511-812
– putem e-mail adrese : ortopedija.traumatologija@kbco.hr

TRAUMATOLOŠKA KONTROLNA AMBULANTA
– naručivanje svaki radni dan u vremenu od 12,00 – 14, 00 sati na tel: 031 511-812
-putem e-mail adrese : ortopedija.traumatologija@kbco.hr

DJEČJA ORTOPEDSKA AMBULANTA naručuje pacijente svakim radnim danom od 12:00 do 14:00 sati.
tel: +385 31 511 812 svaki radni dan od 12:00 do 14:00 sati
e-mail: ortopedija.traumatologija@kbco.hr
fax: +385 31 512 229

Kontakt:

tel: +385 31 511 802

Povijest

1933. osnovan je Odjel za ortopediju i nalazio se u prizemlju zgrade za kirurgiju i ginekologiju. Tijekom II Svjetskog rata odjel se smješta u školsku zgradu. Od 1947. - 1998. se nalazi u zgradi Weissmann-Batoryevog sanatorija. Od 1998.- 2003. se nalazi u zgradi odjela za Ginekologiju i opstetriciju te 2003. seli u sadašnje prostore na I katu «Stare kirurgije».